Vårt pågående arbete…

När denna text skrivs är det december 2004, och vi har genomfört ett lyckat fredsläger! Arbetet har fortsatt efter lägret med tre träffar för våra ungdomar. I huvudsak arbetar de nu med att informera om lägret och konflikten. Det planeras nu aktiviteter för konflikten Israel-Palestina som kommer att utföras under våren.

Våra planer är också att arbeta vidare med konflikthantering, och har startat ett nytt projekt (december 2004). Namnet på detta projekt är "Education for Peace" och består dels av konflikthantering och dels aktivt fredsarbete. Detta arbete är tänkt att vara en utbildning i sig självt, och lära ungdomarna att förändring är möjlig.

Vårt arbete så här långt…

Nedan är det mesta av vad vi har gjort sedan vi träffades för första gången våren 2003.21.05.2003 (onsdag)
Brainstorm
Brainstorm om ett fredsläger med svenska och utländska ungdomar.
Miljöpartiets lokaler, Borås


19.06.2003 (torsdag)
Ulricehamns Fredsförenings möte
Diskussion om fredsläger.
Ulricehamn, Riddarebacken


26.06.2003 (torsdag)
Möte om fredsläger
Möte på historisk (M)ark, på Två Skyttlar där lägret 1983 hölls.
Mark, Två Skyttlar


05.08.2003 (tisdag)
Fredslägermöte
Möte om PeaceCamp II.
Tvärred och besök på Majbommegården.


21.08.2003 (torsdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte


16.09.2003 (tisdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte
Ulricehamn, Riddarebacken


16.10.2003 (torsdag)
Fredslägermöte
Borås, Utbildningscentrum


08.11.2003 (lördag)
Första elevträffen!
Första träffen med de elever som hittills ansökt blir på Glokalt Forum7. Lägret presenteras också vid Ulricehamns Fredsförenings bord bland utställarna.
Pulsen, Borås, kl 09:30


10.11.2003 (måndag)
Fredslägermöte om programmet
Specialmöte om programmet och planering för tiden före och efter lägret.
Glenns Textil, G:a Boråsvägen 37, Ulricehamn, kl 18:00


12.11.2003 (onsdag)
Fredslägermöte
Alla som vill engagera sig i fredslägret är välkomna!
Miljöpartiets nya lokaler i Borås, Kellgrensgatan 11., kl 18:00


18.11.2003 (tisdag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Ulricehamns fredsförenings ordinarie möte. Intresserad av fredslägret eller fredsföreningen?
kl 19:00


27.11.2003 (torsdag)
Ekonomigruppens möte
Ekonomigruppen samlas för att diskutera de ekonomiska frågorna samt söka pengar från fler fonder.
Borås, kl 18:30


01.12.2003 (måndag)
Programgruppsmöte
Möte för gruppen som planerar för aktiviteter före, under och efter lägret.
Miljöpartiets nya lokaler i Borås, Kellgrensgatan 11, kl 18:00


07.12.2003 (söndag)
Elevträff
De elever som ansökt är välkomna till en träff där vi talar om vad fred är och planerar inför våren. Utskick till elever som har sökt kommer att ske.
Borås, kl 12:00


09.12.2003 (tisdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte i storgrupp. De övriga grupperna rapporterar här om sitt arbete. Alla intresserade välkomna!
Ulricehamn, kl 18:00


21.01.2004 (onsdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte i storgrupp. De övriga grupperna rapporterar här om sitt arbete. Alla intresserade välkomna!
Plats ej bestämd, kl 18:00


25.01.2004 (söndag)
Fredslägerträff III
Träff med elever som anmält sitt intresse för lägret.
Folkets Hus annex, Nygatan 22, Ulricehamn, kl 11:00


10.02.2004 (tisdag)
Studieträff i Ulricehamn
Ansvariga och medlemmar i Ulricehamns Fredsförening i Ulricehamn träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten kring boken Inshallah.
Ulricehamn, kl 19:00


16.02.2004 (måndag)
Lokalträff i Ulricehamn
Elever och ansvariga träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten utifrån boken Inshallah.
Ulricehamn, kl 18:00


18.02.2004 (onsdag)
Fredslägermöte
Förutom att behandla det löpande arbetet kommer vi här att fatta ett beslut om lägret behöver planeras om efter det ekonomiska läget.
Ulricehamn, kl 18:30


24.02.2004 (tisdag)
Lokalträff i Mark
Elever och ansvariga träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten utifrån boken Inshallah.
Mark, kl 18:00


15.03.2004 (måndag)
Fredsmöte i Ulricehamns Fredsförening
Ulricehamns Fredsförening har medlemsmöte.
Ulricehamn, kl 19:00


17.03.2004 (onsdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte
Miljöpartiets lokaler på Kellgrensgatan 11 i Borås, kl 18:30


21.03.2004 (söndag)
Fredslägerträff IV
Träff med våra elever i kommunen där allt startade med första PeaceCamp.
Mark, kl 11:00


29.03.2004 (måndag)
Studieträff i Ulricehamn
Ansvariga och medlemmar i Ulricehamns Fredsförening i Ulricehamn träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten kring boken Inshallah.
Ulricehamn, kl 19:00


30.03.2004 (tisdag)
Lokalträff i Mark
Elever och ansvariga träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten utifrån boken Inshallah.
Sal 45 i Ängsskolan, Skene, kl 18:00


13.04.2004 (tisdag)
Lokalträff i Mark
Elever och ansvariga träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten utifrån boken Inshallah.
Ängsskolan i Mark, sal 45, kl 18:00


20.04.2004 (tisdag)
Fredsmöte i Ulricehamns Fredsförening
Ulricehamns Fredsförening har medlemsmöte.
Ulricehamn, kl 19:00


22.04.2004 (torsdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte
Miljöpartiets Lokaler, Borås, kl 18:00


26.04.2004 (måndag)
Lokalträff i Ulricehamn
Lokalträff med studier kring boken Inshallah.
Ulricehamn, kl 19:00


30.04.2004 (fredag) - 02.05.2004 (söndag)
Fredslägerträff V
Konflikthanteringshelg med PeaceQuest för våra elever.
Sundholmen, Tolkabro, Borås Kommun, kl 18:00


04.05.2004 (tisdag)
Studieträff i Ulricehamn
Ansvariga och medlemmar i Ulricehamns Fredsförening i Ulricehamn träffas för att diskutera Israel-Palestina-konflikten kring boken Inshallah.
kl 19:00


24.05.2004 (måndag)
Fredsmöte i Ulricehamns Fredsförening
Medlemsmöte för Ulricehamns Fredsförening.
Ulricehamn, kl 19:00


03.06.2004 (torsdag)
Fredslägermöte
Fredslägermöte i MPs lokaler i Borås, Kellgrensgatan 10, torsdagen den 3 juni kl 19:30.
MPs lokaler i Borås, Kellgrensgatan 10, kl 19:30


11.06.2004 (fredag) - 17.06.2004 (torsdag)
FN-läger i Alingsås
FN-förbunden i västra distriktet har sommarläger.
Alingsås


15.06.2004 (tisdag)
Fredsmöte
Ulricehamns Fredsförening har möte om lägret PeaceCamp II.
Korsgården, Timmele & Bredsjön i Vång., kl 19:00


23.06.2004 (onsdag)
Fredslägermöte med Ulricehamns Fredsförening
Detta möte är helt fokuserat på fredslägret. Det var också här som Börje kom med glädjebudet att vi fick pengar från Utrikesdepartementet.
Hemma hos Johanssons, Timmele, kl 19:00


06.07.2004 (tisdag)
Fredslägerträff VI
Den sjätte och sista fredslägerträffen för våra svenska deltagare.
Örjans Hus, Borås, kl 13:00


08.07.2004 (torsdag)
Programgruppsmöte
Programgruppen träffas för att planera lägerveckan.
Hemma hos Mattias i Marbäck, kl 18:00


13.07.2004 (tisdag)
Storgruppsmöte
Alla intresserade samlas hemma oss Åke i Tranemo!
Åke Widfelt, Tranemo, kl 16:00


19.07.2004 (måndag)
Programgruppsmöte
Programgruppen träffas för att planera lägret.
Mattias, Marbäck, kl 17:00


20.07.2004 (tisdag)
Ansvarsgruppen har möte
Personer med övergripande ansvar träffas och diskuterar.
Mattias, Marbäck, kl 18:30


23.07.2004 (fredag)
Programgruppsmöte
Programgruppen träffas för att slutföra programmet.
Ewa, Götåkra, kl 09:00


01.08.2004 (söndag)
Inledning med de svenska ungdomarna
Vi börjar lägrets första dag med våra svenska ungdomar, och avslutar den med att åka till Stockholm och hämta våra gäster från Israel.
Sundholmen, Äspered, kl 10:00


01.08.2004 (söndag) - 08.08.2004 (söndag)
PeaceCamp II
Fredslägrets första dag är med våra egna ungdomar, på måndagen blir den officiella invigningen med alla deltagare närvarande.
Sundholmen, Äspered


02.08.2004 (måndag)
Lägrets officiella öppnande
Lägret inleds med representanter från organisation, kommun och riksdag.
Sundholmen, Äspered, kl 16:00


05.08.2004 (torsdag)
Fredslägret går på Liseberg
Våra ungdomar har också tid till att bara ha roligt, vilket Liseberg ger en möjlighet till.
Liseberg, Göteborg, kl 17:30


05.08.2004 (torsdag)
Lägret besöker sin föregångare
Deltagarna i PeaceCamp II åker till Mark för att besöka platsen för första PeaceCamp.
Två Skyttlar, Skene, kl 11:00


06.08.2004 (fredag)
Hiroshimadagen
Traditionellt har fredsrörelsen uppmärksammat minnet av första atombomben som fälldes över Hiroshima 1945. Det gör också vårt fredsläger.
Storgatan, Ulricehamn, kl 14:00


08.08.2004 (söndag)
Officiella avslutandet av lägret
Att ting har ett slut, så också vårt läger. Vi har en kort stund där vi avslutar vår vecka.
Sundholmen, Äspered


23.08.2004 (måndag)
Fredsmöte
Ulricehamns fredsförening har fredsmöte.
Timmele, kl 19:00


30.08.2004 (måndag)
Fredslägermöte
Möte med ansvarsgruppen för fredslägret.
Marbäck, kl 19:00


07.09.2004 (tisdag)
Stormöte
Möte med där alla som var inblandade i lägret på något sätt.
Miljöpartiets lokaler, Borås, kl 19:00


13.09.2004 (måndag)
Programgruppsmöte
Utvärdering för dem som tog fram programmet för lägret.
Götåkra, Ulricehamn, kl 18:30


20.09.2004 (måndag)
Fredsmöte
Möte med Ulriucehamns fredsförening.
Riddarbacken, kl 19:00


26.09.2004 (söndag)
Fredslägerträff VII
Träff med våra svenska deltagare.
Scouthuset Örjans Hus, Borås, kl 12:00


28.09.2004 (tisdag)
Diskussionsträff
Vi träffas för att diskutera lite djupare frågor kring lägret och framtida arbete.
Miljöpartiets lokaler, Borås, kl 18:30


11.10.2004 (måndag)
Fredsmöte
Fredsmöte med Ulricehamns Fredsförening.
Riddarebacken, Ulricehamn, kl 19:30


14.10.2004 (torsdag)
Fredslägermöte
Möte för att diskutera framtiden med våra ungdoemar och övrigt samarbete med Reut Sadaka.
Miljöprtiets lokaler i Borås, Kellgrensgatan 11, kl 18:30


16.10.2004 (lördag)
Lokalträff
Lokalträff i Tranemo med ungdomar från Ulricehamn och Tranemo.
Tranängsskolan, Tranemo, kl 11:00


24.10.2004 (söndag)
Fredslägerträff VIII
Fredslägerträff för att ungdomarna skall planera inför informationsarbetet på skolor.
Folkets Hus Annex, Nygatan, Ulricehamn, kl 11:00


01.11.2004 (måndag)
Planeringsmöte
Ledare träffas för att planera inför informationsarbetet.
Marbäck, kl 14:00


01.11.2004 (måndag)
Fredsmöte
Fredsmöte med Ulricehamns Fredsförening.
Riddarbacken, Ulricehamn, kl 19:00


09.11.2004 (tisdag)
Lokal planeringsträff i Ulricehamn
Ungdomarna från Ulricehamn och Borås träffas för att planera inför informationsarbetet på skolorna.
Folkets Hus Annex, Ulricehamn, kl 18:00


14.11.2004 (söndag)
Lokalträff
Ungdomarna från Tranemo, Ulricehamn och Borås träffas för att öva på presentationerna som skal lgöras på skolor.
Mattias torp, Marbäck, kl 15:00


16.11.2004 (tisdag)
Lokal planeringsträff i Mark
Ungdomarna från Mark och Tranemo träffas för att planera inför informationsarbetet på skolorna.
Ängsskolan, Mark, kl 18:00


16.11.2004 (tisdag)
Informationsarbete på Ätradalsskolan
Ungdmarna informerar om lägret och konflikten på Ätradalsskolan i Timmele i Ulricehamns kommun.
Ätradalsskolan, Timmele, Ulricehamns Kommun, kl 7:45


25.11.2004 (torsdag)
Fredslägerpresentation
Ungdomarna presenterar lägret och konflikten på "3 Trappor Upp" i Tranemo på inbjudan av vänsterpartiet.
"3 Trapport Upp", Tranemo, kl 19:00


25.11.2004 (torsdag)
Lokalträff i Tranemo
Vi träffas för att öva presentationen inför kvällens framträdande på "3 Trappor Upp" och på Tranängsskolan den 1 december.
Hemma hos Åke i Tranemo, kl 16:30


02.12.2004 (torsdag)
Framtidsmöte
Intresserade från fredslägerarbetet träffas för att diskutera framtiden.
Miljöpertiets lokaler i Borås, Kellgrensgatan 11, kl 18:30


06.12.2004 (måndag)
Fredsmöte
Fredsmöte med Ulricehamns Fredsförening.
Riddarebacken, kl 18:30


14.12.2004 (tisdag)
Fredslägerpresentation på Tranäng
Ett gäng ur fredslägerdeltagarna åker till Tranemo och Tranängsskolan och presenterar lägret.
Tranängsskolan, Tranemo, kl 08:10


17.12.2004 (fredag)
Fredsmöte
Fredsmöte med Ulricehamns Fredsförening.
kl 18:30


10.01.2005 (måndag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Är du medlem av eller intresserad av att gå med i fredsföreningen och kanske också delta i vårt fredsarbete är du välkommen till vårt möte!
kl 19:00


12.01.2005 (onsdag)
Möte om PeaceCamp II och Education for Peace
Möte om det fortsatta arbetet med PeaceCamp II och vårt nya projekt Education for Peace.
Scouthuset Örjans Hus, Andra Villagatan 14, Borås, kl 18:30


15.01.2005 (lördag)
Utbildningsträff
Träff med ungdomarna för att planera framtiden.
Folkets Hus, Nygatan 22, i Ulricehamn, sal B, kl 10:00


23.01.2005 (söndag)
Familjeträff
Vi bjuder in familjerna till våra ungdomar för att lyssna till ungdomarnas presentation. Även de som var aktiva i arbetet med lägret välkomnas.
Folkets Hus, Nygatan 22, i Ulricehamn, sal B, kl 15:00


23.01.2005 (söndag)
Utbildningsmöte
Efter dagens arrangemang med familjeträff passar vi på att hålla ett möte.
Folkets Hus, Ulricehamn, kl 17:30


28.01.2005 (fredag)
Tema Israel-Palestina på Waldorf
Mattias, Bo-Lennart och förhoppningsvis några av våra ungdomar besöker Waldorf-skolan i Göteborg.
Waldorfskolan, Göteborg, kl 12:00


30.01.2005 (söndag)
Presentation på Malmen
Datum för presentation på Michaelas skola Montessoriskolan Malmen i Borås. Det blir den 7 februari kl 10:45, alltså ett framförande.
Montessoriskolan Malmen i Borås, kl 10:45


31.01.2005 (måndag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Är du medlem av eller intresserad av att gå med i fredsföreningen och kanske också delta i vårt fredsarbete är du välkommen till vårt möte!
kl 19:00


02.02.2005 (onsdag) - 06.02.2005 (söndag)
Fredslägerungdomar på FN-rollspel
Två av våra svenska ungdomar från fredslägret, Michaela från Borås och Matilda från Ulricehamn, åker iväg på FN-rollspel i FN-förbundets regi.
Kalmar


11.02.2005 (fredag) - 27.02.2005 (söndag)
Studieresa till Israel och Palestina
Mattias åker till Israel och förhoppningsvis Palestina för att på plats studera förhållandena.
Israel och Palestin


26.02.2005 (lördag)
Duke Ellington för Fred - "Music against violence"
Ulricehamns Fredsförening och Svenska Kyran i Ulricehamn inbjuder till fredskonsert till tonerna av Duke Ellington. Efter konserten finnns också en utställning om vårt fredsläger.
Ulricehamns Kyrka, kl 17:00


01.03.2005 (tisdag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Är du medlem av eller intresserad av att gå med i fredsföreningen och kanske också delta i vårt fredsarbete är du välkommen till vårt möte!
kl 19:00


09.03.2005 (onsdag)
Temakväll Israel Palestina
Ungdomarna berättar om lägret och Mattias om Israel-resan han var på i februari.
Örjans Hus Andra Villagatan 14 Borås, kl 19:00


13.03.2005 (söndag)
Ulricehamns Fredsförenings årsmöte
Ulricehamns fredsförening kallar sina medlemmar till årsmöte. Efter mötet presenterar Mattias förra årets fredsläger och sin nyligen genomförda resa till Israel.
Ulricehamn, kl 15:00


29.03.2005 (tisdag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Är du medlem av eller intresserad av att gå med i fredsföreningen och kanske också delta i vårt fredsarbete är du välkommen till vårt möte!
kl 19:00


18.04.2005 (måndag)
Möte om PCII och E4P
Möte om arbetet efter lägret och fortsättningen med Education4Peace.
Miljöpartiets lokaler i Borås, kl 19:00


26.04.2005 (tisdag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Är du medlem av eller intresserad av att gå med i fredsföreningen och kanske också delta i vårt fredsarbete är du välkommen till vårt möte!
kl 19:00


28.04.2005 (torsdag)
Träff
Träff om arbetet efter lägret och fortsättningen med Education4Peace.
Miljöpartiets lokaler i Borås, kl 18:00


19.05.2005 (torsdag)
Presentation på Ängsskolan
Presentation av lägret för 360 elever på Ängsskolan.
Folkets Hus, Skene, kl 09:00


24.05.2005 (tisdag)
Fredsmöte för Ulricehamns Fredsförening
Är du medlem av eller intresserad av att gå med i fredsföreningen och kanske också delta i vårt fredsarbete är du välkommen till vårt möte!
kl 19:00


09.06.2005 (torsdag)
Sommarträff Ulricehamns Fredsförening
Sista träffen med föreningen före sommaren.
Timmele, kl 19:00


06.08.2005 (lördag)
Hiroshimadagen
Till minne av atombomben över Hiroshima 1945 vakar fredsföreningen vid Stora Torget hela dagen.
Ulricehamn


10.08.2005 (onsdag)
Workshop på Socialt Forum i Göteborg
Workshop för Socialt Forum i Göteborg, 7-9 oktober 2005 (prel. förm. 8 okt) Borås FN-förening, Ulricehamns Fredsförening, Nätverk för Fred och Rättvisa, Waldorf-gymnasiet i Göteborg.
Göteborg


22.08.2005 (måndag)
Träff
Träff för planering av deltagande på Skene Marknad.
Örjans Hus, Borås, kl 18:00


10.09.2005 (lördag)
PeaceCamp på Skene Marten
Deltagande på Skene Marten för att samla in pengar till Re’ut Sadaka.
Skene, kl 08:00


13.09.2005 (tisdag)
Fredsmöte
Fredsföreningen har medlemsmöte.
Riddarebacken, Ulricehamn, kl 19:00


27.09.2005 (tisdag)
Studiekväll
En hel kväll avsatt till att diskutera klusterbomber.
Riddarebacken, Ulricehamn, kl 19:00


08.10.2005 (lördag)
Det Goda Israel
På Socialt Forum i Göteborg kommer Borås FN-förening, Ulricehamns Fredsförening, Nätverk för Fred och Rättvisa, Waldorf-gymnasiet i Göteborg att hålla workshop om fredsarbete i Israel.
Socialt Forum, Göteborg


11.10.2005 (tisdag)
Fredsmöte
Fredsföreningen har medlemsmöte.
Riddarebacken, Ulricehamn, kl 19:00


24.10.2005 (måndag)
FN-dagen
Ulricehamns Fredsförening anordnar preliminärt ett fredskafé.
Ulricehamn, kl 19:00


08.11.2005 (tisdag)
Fredsmöte
Fredsföreningen har medlemsmöte.
Riddarebacken 5, Ulricehamn, kl 19:00


19.11.2005 (lördag)
Presentation på Glokalt Forum7
Den 8 november 2003 var det första gången vi träffade flera av er på Glokalt Forum7 i Borås. Det blir nu ett nytt forum, och arrangörerna har bjudit in oss även denna dag.
Stadsbiblioteket, Borås


22.11.2005 (tisdag)
Studiekväll
Fredsföreningen anordnar en diskussionsafton om ickevåld och Israel-Palestina.
Riddarebacken, Ulricehamn, kl 19:00


26.11.2005 (lördag)
Heldagskurs i konflikthantering (preliminärt)
Andra utbildningstillfället i Education for Peace. Preliminärt datum.
Borås


16.12.2005 (fredag)
Pepparkaksbak
Fredsföreningen har sitt traditionella pepparkaksbak inför försäljingen på lördag.
Timmele, kl 18:00


17.12.2005 (lördag)
Pepparkaksförsäljning!
Fredsföreningen säljer även i år pepparkakor till förmån för organisationen Kvinna till Kvinna.
Stora Torget, Ulricehamn, kl 09:00


      Summa: 109 aktiviteter!