13.11.2003

PeaceCamp besöker skolor!

Vi erbjuder nu Sjuhärads högstadieskolor ett föredrag om konflikten mellan Israel och Palestina och fredsfrågor. Det är Martin Shibbye och Mattias Linder som står beredda att komma ut till er skola.

Martin Schibbye är journalist och redaktör på ungdomstidningen Rebell. Han har besökt och rest runt på Västbanken sommaren 2003. Sommaren 2002 besökte han flera flyktingläger i Libanon och Syrien, däribland det omtalade Shatilalägret i södra Libanon. Efter sina resor har han pratat om frågan på flertalet gymnasieskolor och offentliga möten. Han kommer behandla konfliktens grunder och även ta upp den dagsaktuella situationen. Mattias Linder är medlem i Ulricehamns Fredsförening och har läst konfliktlösning och fredsarbete vid Göteborgs Universitet.

Kontakta Mattias Linder på 0321 – 123 86, mobil 073 - 706 48 07 eller e-post mattias@rmproductions.cc om ni vill att vi kommer till er. Vi är tacksamma om skolan kan ställa upp med reseersättning och om möjligt ett litet arvode. Men för oss är det viktiga att vi får komma på besök!

Samtidigt vill vi påminna om att vi förlängt ansökningstiden till höstterminen ut. Det kommer att bli en elevträff den 7 december dit elever som ansökt är välkomna. Det viktiga är inte att man då redan har skrivit svar på frågorna på ansökan, detta kan kompletteras i efterhand. Viktigt att notera är också att detta inte är tänkt att kosta skolorna något. Finansieringen har vi planerat lösa genom fonder och bidrag från kommuner.


  Tillbaka till meddelanden...