07.07.2004

Pressmeddelande

Sedan drygt ett år tillbaka har ett antal personer från Ulricehamns Fredsförening och Borås FN-förening arbetat för att anordna ett fredsläger i Sjuhärad. Deltagarna är ungdomar från Sjuhärad och judiska och arabiska ungdomar från Israel. Lägret har fått namnet PeaceCamp II efter det läger som hölls 1983 i Mark med svenska, amerikanska och sovjetiska ungdomar.

Under de 21 år som gått sedan första PeaceCamp har mycket hänt i världen, men konflikten mellan Israel och Palestina har nu pågått längre än kalla kriget. Konflikten påverkar världen långt utanför de båda ländernas gränser, och är därför en av de

viktigaste frågorna i fredssammanhang idag.
”- Med förtvivlan ser vi hur två folk, där en majoritet på båda sidor vill ha fred, lider under ett ständigt hot från självmordsbombare och militär terror. En tro på människors vilja till fred gör att vi vill bidra, hur litet det än må vara, till att de båda folken kan nå målet med fredlig samexistens.”
Även om planeringen har pågått i över ett år har lägrets genomförande varit mycket osäkert. Det hade blivit nej från samtliga fonder där de större bidragen sökts, och med en dryg månad kvar till lägret såg det mycket mörkt ut. Men den 28 juni kom ett besked från Utrikesdepartementet att de beviljade projektet ett stöd på 100 000,-. Tillsammans med stöd från Svenska FN-förbundet, Svenska Freds, Marks Kommun och Ulricehamns Sparbank fanns det pengar till att bjuda in de judiska och arabisk gästerna.
”- Det har blivit en hektisk tid, det är väldigt mycket som skall ordnas under mycket kort tid. Vi har kontaktat vår samarbetsorganisation Re’ut Sadaka som nu på sitt håll har fullt upp med att ordna allt det praktiska med en resa till Sverige. Vi har också fått anpassa våra planer efter de medel som står till buds, men vi räknar med en fantastisk vecka!”

  Tillbaka till meddelanden...