28.10.2003

Förlängd ansökningstid

Efter förfrågan har vi beslutat att förlänga ansökningstiden för elever till höstterminen ut.

Information om fredslägret har tidigare gått ut till Sjuhärads skolor, men flera lärare har bett om mer tid. Vi har därför beslutat att förlänga ansökningstiden till fredslägret för elever till terminen ut. Vi erbjuder oss också att besöka skolorna för att berätta om Israel-Palestina, fred och fredslägret.





  Tillbaka till meddelanden...