Länkar…

Arrangörer…
Organisationer som deltar i utförandet av lägret.

 
FN-föreningen i Borås
www.sfn.se

Nätverk för Fred och Rättvisa
Nätverket vill främja aktivt deltagande och solidaritet i en demokratisk anda. Vi vill verka för en fredligare och rättvisare värld.
www.fredochrattvisa.org

Ulricehamns Fredsförening
www.svenska-freds.se


Fredsorganisationer…
Övriga fredsorganisationer som inte är med i PeaceCamp II.

 
Fred i våra händer
Vad är Fred i våra händer? Ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen, Svenska FN-förbundet, Svenska Röda Korset, Sveriges Lärare för fred, och Sveriges Kristna Råd. Projektet riktar in sig på fred och ickevåld.
www.fredivarahander.nu

Intervenire
Berdriver kurser i ickevåld, civil olydnad och mötesteknik.
www.ickevald.info/

Kristna Freds
www.krf.se

Kvinnor för fred
Demokrati och fred mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och män. Stopp för kärnvapen och kärnvapenprov. Upprättande av kärnvapenfria zoner. Kvinnors medverkan i konflikthantering.
www.kvinnorforfred.com/

PeaceQuest
En fredsförening med ungdomar för ungdomar.
www.peacequest.se

Plogbillsrörelsen
Utför aktioner om vapen och vapenproduktion.
www.plowshares.se


Israel/Palestina…
Hemsidor med information om konfliktem mellan länderna.

 
Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ)
A non-profit organization dedicated to promoting sustainable development in the occupied Palestinian territories and the self-reliance of the Palestinian people through greater control over their natural resources.
www.arij.org

Bethlehem Media Net
The world is in an urgent need of accurate and objective information especially from one of, most probably, the hottest spots on earth: the Palestinian Territories. Here, the elements of “change” and “time” seem to be manufactured, produced, and distributed every changing minute for people to catch up with. A missed piece of information becomes history within seconds. The Bethlehem Media Net (“BMN”) responds to such demand by offering the human angle of the infamous Palestinian-Israeli conflict, by portraying a people who believes in and thrives for peace and fights and resists in another form hoping for better times.
www.bethlehemmedia.net

Coalition of women for Peace
Organisation bestående av judiska och palestinska kvinnor som arbetar för fred .
www.coalitionofwomen4peace.org

Gush Shalom
Israelisk fredsorganisation.
http://www.gush-shalom.org/english/

ICCI, the Interreligious Coordination Council in Israel.
En paraplyorganisation till over 70 org. Arbetar med interreligiös dialog
www.icci.co.il/

International Middle East Media Center (IMEMC)
www.imemc.org

Judar för israelisk-palestinsk fred
JIPF - judar för isreaelisk-palestinsk fred - är en förening grundad i Stockholm 1982, som ett forum för judar i Sverige att aktivt arbeta för fred mellan israeler och palestinier, att försöka verka bland svenska judar och påverka den svenska opinonen mot en fredlig lösning på konflikten i Mellanöstern
www.jipf.nu

Nättidning ALBA
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från sökmotorer. Med ett temanummer har vi försökt att debattera utvecklingen i Mellanöstern. Konflikten mellan Israel och Palestina är intimt förbunden med utvecklingen i hela regionen.
www.alba.nu/mellanostern.html

Palestinagrupperna
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation. PGS har till syfte att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folket.
www.palestinagrupperna.a.se/

Palmecentret om Israel och Palestina
Palmecentrets arbete utgår från ett helhetstänkande där vi knyter samman världshändelser och långsiktigt utvecklingssamarbete med debatten här i Sverige. Som grund för vårt arbete finns tre övergripande och ömsesidigt beroende frågor: demokrati, mänskliga rättigheter och fred. I vår gemensamma ideologi har solidariteten och de internationella frågorna alltid haft en självklar plats
www.palmecenter.se/list.asp?Category_Id=Israel

Peace Now
Peace Now är den största fredsorganisationen i Israel och grundades för 25 år sedan
www.peacenow.org.il/English.asp

Rabbis for Human Rights
Arbetar bl.a. med att lyfta fram den humanistiska i judendomen
www.rhr.israel.net

Refuzenics
Vapenvägrare i Israel.
http://www.refuz.org.il/

Reut-Sadaka (Friendship)
Jewish-Arab Youth Movement for Coexistence and Peace in Israel was established in 1982 by a small group of young Jews and Arabs in Tel-Aviv. Based on the belief that building mutual understanding requires the fostering of real relationships between Arabs and Jews in Israel, especially among the youth, Reut-Sadaka provides Jewish and Arab youth the opportunity to meet, exchange ideas and perspectives and to develop friendships across cultural lines.
www.reutsadaka.org

Rättvis Fred
En långsiktigt hållbar och rättvis fred i Mellanöstern förutsätter att en självständig palestinsk stat bildas på sina egna villkor och att Israels rätt att existera inom erkända och trygga gränser säkerställs.
www.rattvisfred.nu

Shimon Peres fredscenter
Our mission is to build an infrastructure of peace by and for the people of Middle East, that promotes socio-economic development, while advancing cooperation and mutual understanding
www.peres-center.org/

Svensk Israel information
www.si-info.org/

Taayush
We -- Arab and Jewish citizens of Israel -- live surrounded by walls and barbed wire: the walls of segregation, racism, and discrimination between Jews and Arabs within Israel. In the fall of 2000 we joined together to form "Taayush" (Arabic for "life in common"), a grassroots movement of Arabs and Jews working to break down the walls of racism and segregation by constructing a true Arab-Jewish partnership.
www.taayush.org/