Konfliktstilar…

Som människor är vi alla olika, och det gäller också hur vi gör när vi hamnar i en konflikt. Men det finns inget som säger att det finns ett sätt som är bäst i alla konflikter. Konflikter skiljer sig från varandra, och därför måste man också hantera dem olika. Det är just det som en konfliktstil är - ett av flera sätt att hantera en konflikt på. Denna text går igenom de fem vanligaste.

Undvikande - Dra sig undan...
Att dra sig ur en konflikt innebär att man avsäger sin förmågan att ha en talan i en konflikt. Att bara låta det rinna iväg kan innebära att konflikten går ur styr. Det kan mycket väl hända att den andra parten känner sig straffad när man drar sig ur - och i detta syfte används ibland denna stil.

Ibland kan det vara så att det inte är ens sak att lägga sig i en viss konflikt, och då skall man heller inte göra det. Om det inte gör någon skillnad för en konflikt om man väljer att ställa sig utanför, bör man också göra det.

Anpassande - Ge med sig...
Att helt enkelt ge med sig och följa motparten är en ofta använd taktik när vi söker nå fred till vilket pris som helst. Och det är möjligt att det blir fred på kort sikt, men kostnaden för denna frist kan vara mycket hög. Att bara spela med innebär ändå att den andra parten kan känna på sig att något är fel, men utan att veta varför.

En konflikt kan uppstå kring någon obetydlig sak, och om det innebär en för stor ansträngning på relationen kan det vara bra att ge med sig eller att inte dra igång något. Det kan också vara så att motparten inte är mogen att hantera vad du skulle vilja säga. Man kan kanske stå inför valet att behålla relationen genom att använda takt och ton istället för brutal ärlighet.

Dominerande - Konkurrens...
Konfliktstilen kommer sig ofta av rädslan av att ha fel. Konkurrens är ett spel där det bara finns plats för den ena parten att vara vinnare. Det gör att det sällan är en beständig lösning eftersom den ena parten - förloraren, känner sig missnöjd med resultatet. Det handlar också om att kunna stå på sig.

Det kan finnas situationer när det är nödvändigt för någon att bestämma vad som gäller för att se till gruppens bästa. I vissa situationer med våld kan taktiken också vara lämplig, men det är aldrig en långsiktig lösning på ett problem.

Kompromissande...
Bygger på tanken om "det begränsade goda", där lösningen är att dela på den kaka som man anser finns. Men resultatet kan mycket väl vara att den ena parten ger upp mer än den andra, eller till och med att båda parter känner sig missnöjda. Problemet är att man inte utforskat möjligheterna tillräckligt. Men även här kan man tänka sig situationer där det handlar om mindre viktiga saker, och att man prioriterar relationen högre.

Samarbetande - Vinna/vinna (win/win)...
Allmänt sett kan man säga att vinna/vinna är bäst, då parterna tillsammans söker den bästa lösningen istället för att arbeta mot varandra. Det är en enda konfliktstilen där man på allvar utforskar olika möjligheter, där man inte kämpar med ståndpunkter utan söker bakomliggande intressen och behov. Man sätter också relationen högt, det gemensamma arbetet att söka en lösning inte bara behåller relationen intakt utan gör den än mer intim.

För att nå en vinna/vinna-lösning kräver det vanligtvis att man behöver en del tid, för det kräver engagemang från parterna. Det finns tänkbara situationer då det antingen inte finns tid till detta, som vid en katastrofsituation, eller det är en småsak som det inte är värt att ödsla tid på.