08.10.2005 (lördag)

Det Goda Israel

I sin roll som ockupant av Palestina framstår Israel som ett problem i konflikten länderna mellan. Det innebär också att en förändring i den israeliska politiken måste komma inifrån. Det är de många judar och araber som arbetar för fred i Israel som har denna uppgift, och som vi vill visa som exempel på det goda Israel.

INNEHÅLL
Introduktion
Bakgrunden till vad vi menar med det goda Israel.

Fredslägret PeaceCamp II
Ett fredsläger i Sverige med judiska och arabiska deltagare som exempel.

En studieresa i Israel och Palestina
Exempel på organisationer och personer som representanter för det goda Israel.

Den israeliska fredsrörelsen
En överblick över den israeliska fredsrörelsen och krafter som verkar för fred. En viktig faktor för att fred skall uppnås är att det finns krafter inom Israel som verkar för en förändring.

Gruppdiskussion
Frågeställningar:
- Hur kan vi i Sverige stödja det goda Israel?
- Hur kan den israeliska fredsrörelsen arbeta?
- Vilka lösningar finns det på konflikten?
- Hur kan vi i Sverige verka för en lösning på konflikten?


Arrangörer av workshopen: Borås FN-förening, Ulricehamns Fredsförening, Nätverk för Fred och Rättvisa, Waldorf-gymnasiet i Göteborg

Socialt Forum, Göteborg  Tillbaka till kalendariet
 Utskriftsvänlig sida