Fakta…

Medlemmar från ett antal organisationer - främst Ulricehamns Fredsförening, FN- föreningen i Borås och Nätverk för Fred och Rättvisa - började våren 2003 träffas för att planera för ett fredsläger i Sjuhärad. Det hölls sedan den 1 till 8 augusti 2004. Ämnet för fredslägret var konflikten Israel-Palestina, konfliktlösning i allmänhet samt aktivism och social förändring.

Kommun Högstadieskola
Borås Malmen
Mark Ängskolan
Tranemo Tranängskolan
Ulricehamn Ätradalsskolan
Dessa är de högstadieskolor i Sjuhärad som vi fick elever från.
Vårt mål var ursprungligen att finna två elever - en tjej och en kille, från klass 8 i varje kommun i Sjuhärad för deltagande i lägret. Men det var svårt att få skolorna att engagera sig i vår idé, så det blev de skolor som är i tabellen till höger.

Eleverna började arbeta i november 2003 med fredsfrågor och förbereda sig inför lägret. Det blev sex träffar inklusive en helhelg med konfliktlösning. Arbetet har fortsatt efter lägret med ytterligare tre träffar. I huvudsak arbetar de nu med att informera om lägret och konflikten. Det planeras nu aktiviteter för konflikten Israel-Palestina som kommer att utföras under våren. Förutom de stora träffarna har vi också haft lokalträffar i mindre grupper där de diskuterat konflikten Israel-Palestina i studiecirkelform. Detta gjorde vi även i Ulricehamns Fredsförening där både aktiva i lägret och föreningens medlemmar deltog. Arbetet med planering sker i olika mötesgrupper, där ”stormötet” är det allmänna och där större beslut fattas.

Deltagarna...

Sammanlagt hade vi 23 ungdomar och åtta ledare. Dessutom var ungdomarna indelade i två grupper åldersmässigt, en grupp på 14-17 och en på 18-20. Detta ålderspann gav en extra dimension till lägret.

Deltagare och ledare i siffror:

Etnicitet Yngre Äldre Ledare
Israel (judiska) 3 2 2
Israel (arabiska) 3 2 1
Sverige 10 3 5

Finansiering...

Lägret drevs helt på ideell basis och finansierades med bidrag som vi sökte från följande fonder och organisationer:
 • Utrikesdepartementet
 • Svenska FN-förbundet
 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (Kampfonden)
 • Ulricehamns Fredsförening
 • Borås FN-förening
 • Marks Kommun
 • Ulricehamns Sparbank
 • Borås Stad
 • Ulricehamns Kommun
Dessa organisationer hjälpte oss på andra sätt:
 • Marks Fredsförening
 • Liseberg
 • Hallgrens Buss och Taxi
 • Fred i Våra Händer
 • Svenska Kyrkan i Ulricehamn
 • Borås Scoutkår
 • Göteborgs Scoutkår
 • ABF

Organisationerna...

Ulricehamns Fredsförening

Ulricehamns Fredsförening är en lokalavdelning Svenska Freds- och Skilkedomsföreningen. Fredsföreningen bildades 1983 och har sedan dess arbetat för att uppmärksamma fredsfrågor i kommunen, bland annat genom att ordna något arrangemang under FN-veckan. Andra stående inslag är att vaka på stan på Hiroshimadagen den 6 augusti, och att inför julen göra en inslamling till Kvinna till Kvinna.
Läs mer på www.svenskafreds.se.

Borås FN-förening

Med utgångspunkt från Svenska FN-förbundets stadga för FN-föreningar vill Borås FN-förening i nära samarbete med medlemsorganisationerna och andra organisationer i kommunen arbeta för att bidraga till ett aktivt engagemang i FN-frågor. Målgrupper för FN-föreningens verksamhet är FN-föreningens enskilda medlemmar, medlemsorganisationerna, allmänheten och framför allt ungdomar och kommunernas skolor.
Läs mer på www.sfn.se.

Nätverk för Fred och Rättvisa

Nätverk för Fred och Rättvisa bildades som ett resultat av den nya världsordning som skapats sedan terrorattentaten mot USA den 11 september 2001. Frågorna har sedan dess varit flera, och konflikten Israel-Palestina har varit en återkommande fråga. Det fungerar som ett nätverk som kan startas upp när det sker några världshändelser som engagerar, däremellan är det vår hemsida som håller nätverket levande.
Läs mer på www.fredochrattvisa.org.

Vår samarbetsorganisation Re'ut Sadaka

Re'ut-Sadaka, som betyder "vänskap", är en judisk-arabisk ungdomsorganisation som arbetar för en fredlig samexistens mellan judar och araber. De är verksamma inne i själva Israel, som också har en arabisk befolkning som motsvarar en femtedel av invånarantalet. Det går en skarp skiljelinje mellan befolkningsgrupperna, med stark bostads- och utbildningssegregering. Med det som bakgrund bildade några judiska och arabiska ungdomar Re'ut Sadaka i Tel Aviv 1982.

De har sedan dess arbetat med att föra samman judiska och arabiska ungdomar. Arbetet baseras på tron att ömsesidig förståelse kräver att faktiska relationer mellan judar och araber kommer till stånd. Sedan starten har fler än 7 000 ungdomar träffats i Re'ut Sadakas regi, och numera deltar 500 ungdomar om året. Organisationen arbetar för ömsesidig respekt och tolerans, lika rättigheter, respekt för demokrati och pluralism, och utvecklar ungt ledarskap i Israel. År 1995 uppmärksammades de av Friends of the United Nations med priset "We the Peoples: 50 Communities".
Läs mer på http://www.reutsadaka.org.