Bakgrund…

Vi lever i en konfliktfylld värld, men samtidigt arbetar en växande skara människor världen över på lösningar av konflikter utan våld. Vi tillhör dem som tror på att konflikter verkligen kan lösas på fredlig väg. Konflikt handlar till stor del om brist på kommunikation. Man talar inte med den andra parten, man talar bara om dem, sällan försöker man för en verklig dialog.

En konflikt kan inte lösas om vi inte talar med varandra, och ännu viktigare att vi lyssnar till den andres argument och synpunkter. Det spelar mindre roll om denne andre är vännen, grannen eller om denne kommer från ett annat land. Man kan arbeta för att förändra på alla nivåer. Vi väljer i detta fall att arbeta i det lilla med det stora. Det är inte bara ledare som behöver mötas utan än viktigare är att vanliga människor möts. Det är framtiden vi måste se till, och det är ungdomar som är framtidens representanter. Vi vill hjälpa unga genom att ge dem chansen att möta andra unga.

Det är också viktigt att visa att förändring är möjlig genom att studera hur andra konflikter lösts - oftast med mycket enkla medel. Vi löser inte konflikten genom detta fredsläger, men hoppas att det kan bidra till att se möjligheterna.


Även för Sjuhärad…

Lägrets syfte är att föra samman människor från olika länder, som ligger i djup konflikt med varandra. Men lägret för också samman ungdomar från grannkommuner i Sjuhärad som inte tidigare har träffats. Vi tror att samarbete mellan kommunerna i en sådan här angelägen fråga också för samman människor i de aktuella kommunerna.