Utbildning för fred

Innehåll

Framsidan

Kalendarium
Organisationer
Länkar

Kontakt

Ulricehamns Fredsförening

Ulricehamns Fredsförening är en lokalavdelning Svenska Freds- och Skilkedomsföreningen. Fredsföreningen bildades 1983 och har sedan dess arbetat för att uppmärksamma fredsfrågor i kommunen, bland annat genom att ordna något arrangemang under FN-veckan. Andra stående inslag är att vaka på stan på Hiroshimadagen den 6 augusti, och att inför julen göra en inslamling till Kvinna till Kvinna.
Läs mer på www.svenskafreds.se.

Borås FN-förening

Med utgångspunkt från Svenska FN-förbundets stadga för FN-föreningar vill Borås FN-förening i nära samarbete med medlemsorganisationerna och andra organisationer i kommunen arbeta för att bidraga till ett aktivt engagemang i FN-frågor. Målgrupper för FN-föreningens verksamhet är FN-föreningens enskilda medlemmar, medlemsorganisationerna, allmänheten och framför allt ungdomar och kommunernas skolor.
Läs mer på www.sfn.se.

Nätverk för Fred och Rättvisa

Nätverk för Fred och Rättvisa bildades som ett resultat av den nya världsordning som skapats sedan terrorattentaten mot USA den 11 september 2001. Frågorna har sedan dess varit flera, och konflikten Israel-Palestina har varit en återkommande fråga. Det fungerar som ett nätverk som kan startas upp när det sker några världshändelser som engagerar, däremellan är det vår hemsida som håller nätverket levande.
Läs mer på www.fredochrattvisa.org.

Vår samarbetsorganisation Re'ut Sadaka

Re'ut-Sadaka, som betyder "vänskap", är en judisk-arabisk ungdomsorganisation som arbetar för en fredlig samexistens mellan judar och araber. De är verksamma inne i själva Israel, som också har en arabisk befolkning som motsvarar en femtedel av invånarantalet. Det går en skarp skiljelinje mellan befolkningsgrupperna, med stark bostads- och utbildningssegregering. Med det som bakgrund bildade några judiska och arabiska ungdomar Re'ut Sadaka i Tel Aviv 1982.

De har sedan dess arbetat med att föra samman judiska och arabiska ungdomar. Arbetet baseras på tron att ömsesidig förståelse kräver att faktiska relationer mellan judar och araber kommer till stånd. Sedan starten har fler än 7 000 ungdomar träffats i Re'ut Sadakas regi, och numera deltar 500 ungdomar om året. Organisationen arbetar för ömsesidig respekt och tolerans, lika rättigheter, respekt för demokrati och pluralism, och utvecklar ungt ledarskap i Israel. År 1995 uppmärksammades de av Friends of the United Nations med priset "We the Peoples: 50 Communities".
Läs mer på http://www.reutsadaka.org.