Utbildning för fred

Innehåll

Framsidan

Kalendarium
Organisationer
Länkar

Kontakt

Kontakt
Mattias Linder / Ulricehamns Fredsförening (0321-123 86, mattias@rmproductions.cc),
Börje Andersson / Ulricehamns Fredsförening (0321-504 23, borje.andersson@gryning.se)
Bo-Lennart Bäcklund / Borås FN-förening (033 - 12 69 33, bbacklund@home.se)
Marianne Sjövall / Borås FN-förening (marianne.sjoevall@mbox300.swipnet.se)
Åke Widfeldt / Nätverk för Fred och Rättvisa (ake.widfeldt@minmail.net)

Mer information
Svenska Freds: www.svenskafreds.se
Svenska FN-förbundet: www.sfn.se
Nätverk för Fred och Rättvisa: www.fredochrattvisa.org
Fred i Våra Händer: www.fredivarahander.nu
Re'ut Sadaka: www.reutsadaka.org