Utbildning för fred

Innehåll

Framsidan

Kalendarium
Organisationer
Länkar

Kontakt
Med fredslägret PeaceCamp II som hölls i Sjuhärad sommaren 2004 som grund fortsätter vi nu ett arbetet med att erbjuda kunskaper i konfliktlösning genom Utbildning för fred.

Education for Peace... Sjuhärad
Målet för utbildningen är att utbilda ungdomar för att f?kunskap och beredskap för att kunna agera i en globaliserad värld som förändras allt snabbare. Framförallt är målet att utbilda ungdomar i Sjuhärad i konflikthantering.

Vi fortsätter ocks?vårt samarbete med Re'ut Sadaka som är en judisk-arabisk ungdomsorganisation i Israel som arbetar för en fredlig samvaro mellan judar och araber.

Utbildningen riktas till alla intresserade ungdomar 16 - 25 år.

I vår genomför vi en utbildningsdag lördagen den 28 januari 2006 om ickevåld och konflikthantering under ledning av Ola Rikner från Fred i våra händer i Göteborg.

Arrangörer är Ulricehamns Fredsförening, Borås FN-förening och Nätverk för Fred och Rättvisa

Kontaktperson Mattias Linder, Ulricehamns Fredsförening, tel. 0321-123 86, e-post mattias@rmproductions.cc

Ansökan
Skriv antingen ut den ansökan som finns i foldern nedan, eller e-posta Mattias (mattias@rmproductions.cc) namn, adress, telefon, e-post och ålder.

Tycker du detta låter spännande?
Sprid gärna inbjudan till dina kompisar!Dokument
Mer information
Svenska Freds: www.svenskafreds.se
Svenska FN-förbundet: www.sfn.se
Nätverk för Fred och Rättvisa: www.fredochrattvisa.org
Fred i Våra Händer: www.fredivarahander.nu
Re'ut Sadaka: www.reutsadaka.org