Svenska Freds intressegrupp för
   Konflikthantering och ickevåld

   Framsidan
   Storskaliga
   konflikter
   Idéprogram
   Nyheter
   Kalendarium
   Nyhetsbrev
   E-postlista
   Kontakt
   Arkiv
   Länkar
   Logga inKIV-medlem som avrustar
Ickevåld och storskaliga konflikter

Vad få tänker på är att vi i Sverige fått alla rättigheter vi tar för självklara genom kamp med ickevåld. Det gäller yttrandefriheten och tryckfriheten – ta bara Lars Johan Hiertas kamp med publiceringen av Aftonbladet. Det gäller även rösträtten som vi fick genom storstrejken 1909 – en olaglig handling som också lett till rätten att över huvud taget strejka. Vi har den frihet vi har idag genom att människor brutit emot orättfärdiga lagar – utan att därför använda våld.

Vi tänker inte på att det faktiskt var så våra förfäder skapade demokrati. När man talar om skapandet av demokrati är det oftast revolutioner och frihetskrig som nämns – alltså blodiga kamper. Här framställs Indiens frigörelse från Storbritannien med Gandhi som frontfigur som ett märkligt undantag. Men det är inte det enda exemplet, och under de senaste årtiondena har revolutioner utan våld ökat kraftigt.

En genomgång av revolutioner de senaste 30 åren visar till och med att de flesta revolutioner under denna period har genomförts i huvudsak utan våld. Föreställningarna om den våldsamma revolutionen får sig här en rejäl törn. Bilden av revolutionären som en gerillasoldat med vapen i hand i någon djungel stämmer inte så väl längre – idag kan det exempelvis vara en 50-årig kvinna med handväska som demonstrerar någonstans i Östeuropa. En revolution kan lyckas även med våld – men sannolikheten att det blir demokrati efteråt är mindre.

30 år - 30 revolutioner
• Iran 1979 • Polen 1980-88 • Bolivia 1980-82 • Uruguay 1984 • Filippinerna 1986 • Tjeckoslovakien 1989 • Ungern 1989 • Östtyskland 1989 • Bulgarien 1989 • Kongo 1990 • Benin 1990 • Sovjetunionen 1991 • Zaire 1991 • Burkina Faso 1991 • Mali 1992 • Nigeria 1992 • Tchad 1993 • Guinea 1993 • Malawi 1993 • Zambia 1999 • Senegal 2000 • Madagaskar 2001 • Serbien 2000 • Filippinerna 2001 • Georgien 2003 • Ukraina 2004 • Kirgizistan 2005 • Libanon 2005 •

Läs mer!
Mohandas Gandhi
Den ickevåldskamp som Gandhi ledde i Indien har gjort honom till en ikon.

Läs mer

Martin Luther King
Ledde de svartas ickevåldsliga kamp för medborgarrätt i USA på 50- och 60-talen.

Läs mer

Barbara Deming
Gav ickevåldet en grund utanför religionen, så att fler kunde acceptera idéerna.

Läs mer

Gene Sharp
Bland de första att vetenskapligt och systematiskt beskriva ickevåldslig kamp.

Läs mer

Jørgen Johansen
Forskar om störtandet av diktaturer utan våld. Hans arbete är grunden till listan.

Läs mer

Hämta vår broschyr!
Utskriftstips:
  1. Skriv ut en sida på ett A4 och vik den på mitten, så har du en fyrsidig broschyr.
  2. Skriv ut på var sida av ett A4, klipp av på mitten och du har två broschyrer!