Svenska Freds intressegrupp för
   Konflikthantering och ickevåld

   Framsidan
   Storskaliga
   konflikter
   Idéprogram
   Nyheter
   Kalendarium
   Nyhetsbrev
   E-postlista
   Kontakt
   Arkiv
   Länkar
   Logga inKIV-medlem som avrustar
Idéprogram

SFSF intressegrupp för fredlig konflikthantering
- utkast till idéprogram

Med fredlig konflikthantering menar vi i intressegruppen att konflikter bör hanteras ur ett ickevåldsperspektiv. För ickevåld är respekten för den andra parten grundläggande och gäller som utgångspunkt för allt handlande. Vi har också uppfattningen att konflikter kan hanteras fredligt och att de då också är utvecklande.

Våra mål är:
- att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och ickevåld
- att utbilda medlemmar i SFSF och andra i praktisk konflikthantering - att ge ett ickevåldsperspektiv på aktuella konflikter i samhällsdebatten