Svenska Freds intressegrupp för
   Konflikthantering och ickevåld

   Framsidan
   Storskaliga
   konflikter
   Idéprogram
   Nyheter
   Kalendarium
   Nyhetsbrev
   E-postlista
   Kontakt
   Arkiv
   Länkar
   Logga inKIV-medlem som avrustar
KIVs e-postlista

Intressegruppen kommer förhoppningsvis att träffas i levande livet på möten och kurser som vi vill arrangera, men i huvudsak sker kontakten via Internet genom en e-postlista. En epostlista är tänkt att fungera som ett diskussionsforum för flera deltagare med hjälp av e-post (läs gärna dokumentet "Hur e-postlistor fungerar" om du vill veta mer exakt vilka möjligheter som e-postlistor ger!).

Anmäl dig till KIV-listan genom att skicka ett mejl till mattias@rmproductions.cc. Via e-postlistan kan du ta del av diskussionerna i gruppen och kanske vara mer aktiv och påverka vad intressegruppen ska göra.

Riktlinjer för KIV-listan

KIV-listan är till för diskussioner kring och information om ämnena icke-våld och fredlig konflikthantering. För att delta på listan behöver man inte skriva under på vår programförklaring eller vara medlem i KIV, utan alla är välkomna att diskutera icke-våld och konflikthantering. Givetvis vill vi på KIV-listan att en god samtalston upprätthålls, och att man undviker personangrepp.

Vi vill att listan skall vara en levande plats för diskussion där olika tankar kan mötas. Ingen har patent på begreppen icke-våld eller fredlig konflikthantering, och idéerna själva skall kunna ifrågasättas. Vi vill ersätta ”rätt” och ”fel” mot utbyte av tankar, så ingen skall tveka med att framföra sina åsikter. Även reglerna för denna lista skall vara levande och skall kunna kritiseras och omförhandlas.

Allmänt om e-post:
a) I de meddelanden som skickas till listan skall avsändarens personnamn stå som avsändare. Det är en trygghet för alla att veta vem som har skickat ett meddelande.

Härmed inbjuds läsaren till diskussion!