Svenska Freds intressegrupp för
   Konflikthantering och ickevåld

   Framsidan
   Storskaliga
   konflikter
   Idéprogram
   Nyheter
   Kalendarium
   Nyhetsbrev
   E-postlista
   Kontakt
   Arkiv
   Länkar
   Logga inKIV-medlem som avrustar
Länkar

Fredsorganisationer

Fred i våra händer (www.fredivarahander.nu)
Föreningen Ickevåld i Uppsala (www.ickevald.nu)
Kristna Freds (www.krf.se)
Kristna Fredsrörelsen är en idéburen medlemsorganisation. Den idé som bär oss är ickevåldets. Vi vill verka för en bättre värld. En värld utan våld, krig och förtryck. Vi vet att tillsammans kan många små insatser leda till förändring.PeaceQuest (www.peacequest.se)
En ungdomsorganisation med unga för unga!Svenska Freds- och skiljedomsföreningen (www.svenskafreds.se)
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi tar fram fakta, bildar opinion och påverkar politiker.Hemsidor på engelska

Nonviolent Peaceforce (www.nonviolentpeaceforce.org/english/welcome.asp)
Denn organisations mål är att bygga upp en internationell "insatsstyrka" som använder sig av ickevåld. Den skall sedan sätta in sig själv i olika konfliktsituationer.Hemsidor på engelska / svenska

Gandhi IDAG / Gandhi TODAY (www.gandhitoday.org)
Det angelägna för Gandhi IDAG är nutiden, inte det förflutna. Det handlar om den svåra utmaningen att börja tillämpa Gandhis ickevåldskoncept i vårt nuvarande våldsbaserade samhälle.Organisationer för konflikthantering

Arbetsplatskonflikter (www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se)
Hemsida om arbetsplatskonflikter, utvecklad vid institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.Centrum för konflikthantering (arbetsplatskonflikt.av.gu.se/7spec/centrumpresentation.html)
Centrum för Konflikthantering är en ideell förening i Göteborg som vill sprida kunskaper och färdigheter inom konflikthantering till olika samhällssektorer och till en bred allmänhet.Forum för Fredstjänst (www.fredsforum.se)
Forum för Fredstjänst är ett nätverk av enskilda organisationer som på olika sätt jobbar med förebyggande av väpnade konflikter och fredsbyggande. Inom nätverkets ram organiseras kurser och seminarier för att stärka deltagarorganisationernas kapacitet på området konfliktförebyggande.Tidskrifter om ickevåld

Nonviolent Social Change: the Bulletin of the Manchester College Peace Studies Institute (http://www.manchester.edu/Academics/departments/Peace_Studies/bulletin/articles/movement.htm)