Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-03-13
Ammunition för fred

Får jag be läsaren att se Irak-krisen ur det irakiska folkets synvinkel. Först stödjer USA Saddam och hjälper honom driva krig mot grannlandet Iran, och låter till och med honom ostört driva krig mot delar av sin egen befolkning. När sedan denna ledare bestämmer sig för ett nytt krig 1991 mot ett annat grannland blir de utsatta för bombmattor som även slår ut den civila infrastrukturen. Under tolv år har de lidit svårt under sanktioner som USA varit en av de främsta pådrivarna för. När Albright var utrikesminister ansåg hon att antalet döda irakiska barn var ett pris värt att betala. Nu vill USA åter bomba landet! Blir någon förvånad om Iraks befolkning skulle ha svårt att tro på USA:s goda vilja?

Får jag be läsaren att se Irak-krisen ur det irakiska folkets synvinkel. Först stödjer USA Saddam och hjälper honom driva krig mot grannlandet Iran, och låter till och med honom ostört driva krig mot delar av sin egen befolkning. När sedan denna ledare bestämmer sig för ett nytt krig 1991 mot ett annat grannland blir de utsatta för bombmattor som även slår ut den civila infrastrukturen. Under tolv år har de lidit svårt under sanktioner som USA varit en av de främsta pådrivarna för. När Albright var utrikesminister ansåg hon att antalet döda irakiska barn var ett pris värt att betala. Nu vill USA åter bomba landet! Blir någon förvånad om Iraks befolkning skulle ha svårt att tro på USA:s goda vilja?

Det är inte bara USA som skulle vilja se Saddam avsatt, det är inte den frågan som gjort Bush marginaliserad i en mänsklighet där en klar majoritet är emot hans krig. Problemet är hur avlägsnandet av Saddam ska gå till. Få verkar som Bush och Blair tro att starta ett krig är en möjlig väg till fred. Det påstås att sanktioner inte är tillräckligt. Men mot vem har dessa sanktioner slagit? Enligt FN har de kostat hundratusentals civila irakier livet, de flesta av dem barn, på grund av brist på mat, medicin till befolkningen och reservdelar till de vattenreningsverk USA bombade under Gulfkriget.

Är det då inte så att Saddam aldrig låter sig avväpnas om inte USA skramlar med världens mest dödsbringande militärmakt? Jag tillhör dem som anser att ett krig mot Irak inte under några som helst omständigheter är en möjlig lösning och att ett sådant hot därför är meningslöst. Ett krig mot Irak kommer oundvikligen att skapa lidande hos civilbefolkningen, som vid Gulf-kriget, som i Afghanistan och som under NATO-bombningarna av Serbien.

Dessutom är det inom konfliktforskningen ett välkänt fenomen att om man agerar mot ett land på så sätt att civilbefolkningen får lida eller känner sig hotad, sluter de sannolikt upp bakom sina ledare. Det hände när infrastruktur och fabriker bombades i Serbien. Människorna upplever att det är deras eget land som står under attack, och att det inte bara är ledarna som är angripna. Det motstånd USA kommer att möta är kanske inte ett försvar av en ”älskad ledare” utan ett försvar av ett älskat land. Och ett angrepp mot Irak kan mycket väl upplevas av många muslimer och araber som ett angrepp mot dem som grupp.

Vi riskerar få en situation som Israel-Palestina i global tappning. Terrorister som upplever att den rika världen angriper tredje världen, utför terrordåd mot civila i väst. De rika ländernas svar blir att jaga misstänkta terrorister i tredje världen, vilket leder även det leder till fler civila offer och att landets infrastruktur förstörs. Terroristerna får nya frivilliga som i sin förtvivlan och ilska söker sig till dem, och den negativa spiralen fortsätter. Detta framtidsscenario är fullt möjligt! Om USA avstår från att anfalla Irak är det ett första steg som måste tas på vägen till en fredligare värld.

Många både för och emot kriget varnar, ibland nyktert, ibland fanatiskt, för vad som skulle kunna hända om en diktator som Saddam skall få kärnvapen i sina händer. Vad man sällan hör påpekas är att det enda land som faktiskt använt kärnvapen är demokratin USA, och att de då användes mot den japanska civilbefolkningen. Nu har man sagt sig vara beredda att använda det mot irakierna. USA tror på samma strategi då som nu, att knäcka ett land genom att terrorbomba civilbefolkningen, som bombningarna av den tyska staden Dresden under andra världskriget, med över 100 000 dödade civila på bara ett par dagar. Men det ”massförstörelsevapen” som sannolikt skördat flest offer är sanktioner. Skillnaden är bara att det dödar långsamt och så gott som garanterat endast civila.

Jag är bland tusenden i raden av personer världen över som i förtvivlan skriver insändare mot ett krig som kommer att slå hårt mot ett redan utsatt folk. Däremot är det inte ofta man hör om några alternativ. Vi är många som skulle vilja se att det irakiska folket vänder sin ledare ryggen och en demokrati utropas i Irak. För att de skall klara av något sådant krävs att de har hälsan i behåll och mat i magen.

Mitt förslag är att översvämma irakierna med mat, medicin, och vattenverk. För det första blir det då en tydlig signal från väst att vi inte är ute efter det irakiska folket. Pengar till detta finns ju uppenbarligen med tanke på de enorma kostnader den brittiska och amerikanska militära närvaron kostar, liksom de miljarder USA har varit beredda att ge Turkiet. Saddam skulle få det svårt att måla upp västmakterna som fiender om militären drogs bort och ersattes med en biståndsarmé – frivilliga för ett sådant projekt skulle inte vara svårt att uppbåda, med tanke på att många till och med är beredda att agera mänskliga sköldar i Irak.

Hur Saddam skulle reagera är självklart svårt att bedöma. Men som ledare är det viktigt för honom att framstå som folkets beskyddare. Som en landsfader hör kravet att som far försörja de sina. Utan hot utifrån och med livets nödtorft tillfredställt från annat håll torde han förlora mycket av den legitimitet som USA:s och Storbritanniens agerande har gett honom i tolv år. Kanske han försöker hindra biståndet, men på sikt förlorar han själv på det, då det bara visar för det irakiska folket att deras ledare inte är värd dem. Detta förslag kan anses naivt, och det kan - liksom det krig jag är emot - misslyckas. Men om det misslyckas så är i alla fall det irakiska folket friskt, mätt och har tillgång till rent vatten. Och är det inte för folkets skull kriget skall föras? Låt oss då ladda vårt artilleri med mat och medicin!


Mattias  Linder
Ulricehamns fredsföreningSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket