Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-03-07
Lyssna till folkets röst!

Den 13 februari hade Time Europe en opinionsundersökning på Internet. Frågan löd: "Vilket land utgör den största faran för världsfreden 2003?". Tre svarsalternativ fanns: Nordkorea, Irak och USA. När jag mailat mitt svar hade c:a 407000 personer deltagit i undersökningen. 7% hade då ansett att Nordkorea var farligast medan 8 % hade markerat Irak. Resterande 85 % menade alltså att USA utgjorde det största hotet.

Som Time mycket riktigt påpekade var undersökningen både informell och ovetenskaplig. Ändå var resultatet en indikation på att något höll på att hända med vår inställning till irakkonflikten. Två dagar senare fick alla vi som var med och demonstrerade ytterligare en bekräftelse på att en mäktig, global folkrörelse mot USA:s krigsplaner hade börjat växa fram. Vi i Borås kände en stark gemenskap med de mångtusenhövdade skarorna i Barcelona, Berlin och alla andra platser i världen.

Vad är det då vi miljontals demonstranter har gemensamt? Här vill jag citera den brittiske konservative parlamentsledamoten Matthew Parris som i en artikel i Times den 15/2 tog stark ställning för demonstranterna i Hyde Park. Vårt folk "behöver inte övertygas om att Saddam Hussein är en ond, farlig och lögnaktig bedragare - det vet dom." Det man inte inte håller med om, menar Parris, är "att den kloka och moraliska slutsatsen (av ett sådant konstaterande) blir att vi ska ta till krig." Bevisen för att Saddam just nu utgör en fara för världen håller inte, menar Parris, som börjat misstänka att propagandamakare i Washington och London helt enkelt hittar på saker och ting i sin jakt på "bevis".

Det är glädjande att många - även BT:s ledarreaktion - insett att i demonstranternas led fanns ett stort antal representanter för "den vanliga människan", den tysta skara som normalt inte manifesterar sin vånda offentligt. Detta borde om något vara en signal till makthavare som Tony Blair och Göran Persson. Eller som Matthew Parris uttrycker det: "När sådana som vanligen inte demonstrerar börjar demonstrera, då ringer alarmklockorna."
Två standardargument brukar användas mot oss demonstranter: 1. Bakom aktionen finns ett nedärvt USA-hat. 2. Det är hot om krig som behövs för att FN ska lyckas.

1. Inget kan vara felaktigare än att anklaga oss för USA-fientlighet. Det finns miljontals USA-medborgare som känner som vi, som delar vår vånda och som verkar i det tysta, negligerade av de krigshetsande mediagiganterna. Det finns framstående konfliktforskare vid amerikanska universitet, vars metoder verkar obekanta för en regering som helt styrs av maktrealistiska teorier.
Det vi opponerar oss emot är politiken hos en regim som i allt högre grad kommit att domineras av neokonservativa mörkermän som Richard Perle i Defense Policy Board och Frank J, Gaffney i Center for Security Policy. Den senare vill "främja världsfreden genom amerikansk styrka". Förenta Nationerna nämns inte i sammanhanget!

2. Vi tror inte på hotet som metod i internationell konfliktlösning. I själva verket kan det vara kontraproduktivt. I dagens situation vet Saddam Hussein att vad han än gör kommer USA att anfalla honom. USA:s förberedelser är nu så långt framskridna att ett inställande av kriget verkar omöjligt för bushregimen. Freed Zakaria i Newseek varnar redan för ett "credibility gap" (trovärdighetsgap) om Bush skulle avslöjas som "bluffmakare". Detta är krigets egen märkliga logik: det mest förfärliga som kan hända är inte tiotusentals dödade irakier utan att USA:s skulle upplevas som "svag" och tappa masken!

En växande folkopinion har börjat gå ut på gatorna för att protestera mot ett onödigt och omotiverat krig som kommer att skapa kaos och minst av allt demokrati i Irak. När ska världens makthavare (däribland också många ledarskribenter!) - precis som den brittiske parlamentsledamoten Matthew Parris - inse att det nu är hög tid att lyssna till fokets röst?


Åke  Widfeldt
Fredsforskare Medlem i Attac Sjuhärad


Tidigare publicerad i Borås Tidning den 19 februari.
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket