Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-08-29
Demokratin och hotet mot våra rättigheter!

Händelseförloppet i Seattle, Prag, Quebec, Malmö, Göteborg och Genua följde ett partitur som skrivits på annan plats för länge sedan. När vi nu lyssnar bakåt hör vi den grymma orkesterns crescendo. Återstår finalen? Vågar vi se den verklighet som är idag? Som blir våra barns och barnbarns? Sakta har det gått upp för oss att händelseförloppet vid de stora demonstrationerna mot den nuvarande ekonomiska världordningen följde ett känt mönster: när oppostionen ökar i ett samhälle möts den av ökad repression.

I dagarna framförs åsikten att varje demonstrationsledning måste garantera att inga maskerade personer smyger sig in i leden. Hur ska det gå till? Vilka befogenheter måste demo-ledningen få? Ska de åta sig polisens uppgift? Vill de ha sådana? Och hur blir det när polis maskerar sig till demonstrant? OBS! Polisbefäl har godkänt att sådant får/bör ske!!!

En av polisens viktigaste uppgifter är att garantera folkets demonstrationsrätt. För att genomföra en demonstration krävs egentligen bara en anmälningsplikt till trafikpolisen som då överväger lämplig väg och tidpunkt - så var det på 70-talet i alla fall! (På blanketterna står det ”ansökan” där det borde stå ”anmälan”.)

Polisen har bara de befogenheter som folket gett den genom lagar och förordningar. När folket börjar misstro polisen eller ifrågasätter om dessa lagar efterlevs måste det finnas klara direktiv även för hur detta ska beivras på ett korrekt sätt.

Det verkligt bekymmersamma efter Gbg är om polisen och åklagarmyndigheten bara ser den repressiva delen i sin uppgift. Det är klart att om en demonstration spårar ur är det inte BARA polisens FEL ! Något har gått snett och det gäller att utskilja det från demonstrationens avsikt.

- Man finner sig inte i vad som helst om man ser att folk blir misshandlade. Då måste man slå tillbaka, säger Hannes Westberg (han som skjöts i ryggen) när han får frågan om varför han inte gav upp och försökte ta sig från platsen. Självklart blir jag åtalad. Men det går inte att tala om rättvisa om inte poliserna också blir åtalade för det de gjort, säger han vidare i en intevju i Aftonbladet.

Jag frågar mig hur jag själv skulle ragera. Är mitt rättspatos tillräckligt starkt för att göra något liknande? Att se sina kamrater misshandlas och bespottas och se gärningsmännen som är skyddade, inte bara av hjälmar och sköldar, utan även av lagar och statuter som befriar från individuellt ansvar.

Jag hyllar ickevåldet. Men om någon angriper mina barn svarar jag inte för mina handlingar. Hannes är ett av mina ”barn”.


ElsaMaria  Bergström


Tidigare publicerad på GandhiToday
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket