Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2008-04-01
Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete

en smärtsamt ful grön ormskinns inspirerad slips och för stor kavaj står migrationsminister Tobias Billström i Aktuellt den 27 mars och pratar om nya förslaget om uppehållstillstånd (UT) p g a arbete. Hans seriefigursaktiga outfit gör att det blir svårt att ta till sig vad han säger men han är uppenbarligen väldigt nöjd för att han från och med den 15 december 2008 skall kunna få hit icke EU-medborgare som vill arbeta. Den nya lagen tar bort krav på tillstånd från arbetsförmedling och styr istället över behovsbedömningen till den tilltänkte arbetsgivaren.

Tobias Billström talar vidare om att lagen INTE gäller för de som redan är här. De som har arbete skall alltså tvingas ut ur landet för att söka från hemlandet/Utlandet. Herregud! Hur korkade förslag får man komma med utan att straffas? Billström har sölat med den här lagen i en halv mandatperiod och nu skall man vänta ytterligare ett drygt halvår innan lagen - som skulle ha trätt i kraft 1 juli - äntligen kommer. Om inte lagrådet sätter käppar i hjulet vill säga.

Billström vågar också gissa att nya lagen skall minska svartarbete. Oj!
Jag, som praktiker under 20 års tid , kan inte för mitt liv förstå var man hittar dessa konstifika ”konsultnissar ” som mot dyr betalning hittar på dessa märkligheter till nya lagar. Mer än 100 försämringar på området sedan 1994.

Kan inte Tobias förstå att det är ett jätteproblem med alla som blev över från den tillfälliga lagen november 2005 - mars 2006? Kan han inte förstå att de allra flesta av dem fortfarande är kvar i landet? Kan inte Tobias begripa att de som är kvar riskerar att utsättas för slavarbete eller uselt betalt illegalt arbete som förstör för många andra med seriös verksamhet? Kan han inte fatta att barnfamiljer går under p g a hans politik och att vi får flera nya fall av apatiska barn eller om inte det så barn som får sin barndom förstörd? Är det ingen som kan visa Clockwork Orange för honom så att han får lite ”sjukdomsinsikt”?

Visst kan Tobias införa de här lättnadsreglerna MEN han borde inte för den sakens skull glömma alla dem som redan finns här varav många har arbete eller omgående kommer att få arbete om de bara får arbetstillstånd. MV har ju sett som sin paradgren att tvinga folk med arbete att sluta arbeta så snart man fått avslag. Det enda rimliga är ju att folk skall kunna arbeta så länge som man finns kvar i landet och lever öppet.

En försiktig beräkning är nog att 5 000 -10 000 kanske kan komma i arbete, och dessutom deras familjer, om lagen också skulle gälla dem som redan är här. En person som arbetar och får en lön på 20 000 kr per månad får betala skatt och sociala avgifter på ca 15 000 kr per månad och ca 200 000 kr per år och till det kommer MOMS på producerade varor och tjänster. Om man bara räknar inkomstskatt och sociala avgifter så får man således in 200 miljoner per 1 000 arbetande per år och skulle man räkna in moms så är man väl uppe i långt över miljarden.

Inför en regel om anmälningsskyldighet för att prestera ett arbete gällande från och med den 1 maj till den 1 augusti och låt även de omfattas som finns här illegalt och har gått igenom asylprocessen. Låt de barnfamiljer stanna som varit i landet under minst 2 års tid och övriga tre års tid och låt den regeln gälla alla dem som levde öppet fram till i januari 2007 eller senare. Frys alla avvisningar NU i väntan på att Billström får ändan ur vagnen. Billströms flykting och migrationspolitik är ett enda stort misslyckande och nya lagen från 2006 mer eller mindre ett skämt.

Om Du - Billström - inför dessa förbättringar så kan man i vart fall tillfälligt lösa problemet för de allra mest utsatta. Du tycker att Adel i Hofors kan åka tillbaks till Afghanistan. Jag tycker att Du kan sätta den här skutan i sjön och sedan ta ”semester ” i Kabul och åka runt till olika krigshärdar i landet och skriva en rapport - ta god tid på Dig - och sedan (om Du kommer hem i ett stycke) så kan Du väl förmedla Dina intryck till Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen.

Gävle den 28 mars 2008


Tryggve  Emstedt
advokat med 20 års praktisk erfarenhet av flyktingärendenSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Österrike förbjuder klustervapen, men Sverige tvekar (2007-12-07)
Rolf Lindahl

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket