Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-12-07
Österrike förbjuder klustervapen, men Sverige tvekar

På torsdag kväll antog Österrikes riksdag en lag som förbjuder klustervapen. Österrike följer därmed efter Belgien, som tidigare i år förbjöd klustervapen.

Beslutet fattades samtidigt som en konferens inom den så kallade Osloprocessen om klustervapen hålls i Wien. Vid konferensen, som avslutas under fredagen, deltar 136 stater. Även Schweiz kommer den 19 december ha en omröstning om klustervapen och Luxemburg meddelade att man nästa år avser att införa en lag som förbjuder klustervapen.

– Allt fler länder sluter nu upp bakom kravet på ett förbud av klustervapen. De humanitära konsekvenserna av klustervapen är så allvarliga att endast ett fullständigt förbud kan lösa problemen, säger Ola Mattsson generalsekreterare i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

En knäckfråga för delegaterna är att lyckas enas om en heltäckande definition av klustervapen, något som upptog en stor del av torsdagens förhandlingar. Sverige har tidigare argumenterat för en reglering snarare än ett förbud och att klustervapen med självdestruktionsförmåga, som det svenska klustervapnet BK90, ska lämnas utanför ett framtida avtal.


– Den svenska positionen är ohållbar och riskerar i längden att underminera möjligheterna att nå ett långtgående avtal som får verklig betydelse för de människor som drabbas av klustervapnens förödande effekter, säger Ola Mattsson generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

På torsdagen presenterades en rapport från Norsk folkehjelp som visar att även moderna, så kallade säkra, klustervapen med självförstöringsmekanismer efterlämnar ett stort antal farliga blindgångare som dödar eller skadar civilbefolkningen.

– Bevisbördan ligger nu tung på de stater som är emot ett totalförbud att förklara vilka slags klustervapen som inte kommer att drabba civila och därför ska undantas från ett förbud. Några sådana bevis har ännu inte presenterats, säger Ola Mattsson .

Rolf  Lindahl


Pressmeddelande från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 7 december 2007 Mer information: Ola Mattsson, generalsekreterare, 070- 2843432 Rolf Lindahl, politisk sekreterare, på plats i Wien, 076-204 46 80
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket