Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-11-22
Öppet brev till Migrationsminister Tobias Billström

Föreningen Glokala Sjuhärad (www.glokalasju.org) har under oktober månad i Borås hållit ett välbesökt opinionsbildande stormöte kring den plågsamma frågan om hur flyktingar från exempelvis Irak, Iran, Afghanistan, Kosovo och Eritrea - som efter flera år i Sverige fått avvisningsbeslut – idag befinner sig i ett oacceptabelt vakuum eftersom de i många fall inte heller tas emot av myndigheterna i sina hemländer.

Ofta handlar det om enskilda och familjer som tidigare med tillfälliga uppehållstillstånd under åratal hunnit få fotfäste genom det svenska samhällets introduktionsprogram via bl a svenskstudier, arbete, praktikplatser och barns skolgång. Under början av sommaren 2007 fick stora grupper bland dessa flyktingar – framför allt från Irak och Afghanistan - plötsligt avvisningsbeslut med motiveringen att ingen väpnad konflikt råder i deras hemländer. Detta trots samstämmiga rapporter från bl a människoorättsorganisationer om att ingen förbättring av säkerhetsläget skett i hemländerna. Migrationsöverdomstolens tolkning som gett underlag för beslut om avvisning av personer efter flera års vistelse i Sverige ter sig i ljuset därav orimlig med tanke på alla de människor framför allt från Irak som 2007 flyr under liknande förhållanden från samma områden till Sverige – och som till yttermera visso FÅR uppehållstillstånd i vårt land.

Dessa orimliga, ologiska avvisningsbeslut ter sig i ännu högre grad katastrofalt felaktiga då flyktingar hamnar i vakuum mellan Migrationsöverdomstolens människorättsvidriga tolkning och det faktum att flyktinghemländers egna myndigheter i förskräckande många fall vägrar ta emot tidigare egna medborgare - exempelvis från Eritrea - som svenska myndigheter beslutat sända tillbaka. Konsekvensen blir alltför ofta att dessa människor hamnar inne i en blind fläck i svenska ansvariga myndigheters och politikers ansvarsområden. Vi har kännedom om åtskilliga exempel på hur avvisade människors lidande ytterligare förvärrats genom att de fråntas möjligheten att arbeta och att deras försörjning under fortsatt vistelse i kommuner och kommundelar ifrågasätts och orättmätigt reduceras till orimligt låga nivåer. Hela förfarandet mot dessa utsatta personer – i alla dess led – stämmer inte med de humanistiska värderingar som Sverige fortfarande utåt står för.

Det är med bestörtning vi åser hur den ena handen i det svenska systemet inte vet vad den andra gör. Vi anser att den nya organisationen med Migrationsöverdomstolen som ansvarig för de tolkningar som leder till livsavgörande beslut för enskilda människor, inte visat sig ha en bättre kompetens än den tidigare så starkt kritiserade och sedermera nedlagda Utlänningsnämnden. Konsekvensen av detta blir ofrånkomligt ett fortsatt orättmätigt lidande bland ytterligt utsatta människor för vilka Sverige har ett moraliskt ansvar. Dessutom ökar risken för att människor åter i större utsträckning gömmer sig illegalt inom vårt lands gränser.

Föreningen Glokala Sjuhärad kräver därför
* att Sverige följer den internationella folkrättens tolkning som menar att det råder väpnad konflikt i Irak och Afghanistan.
* att om lagakraftvunnet beslut inte fattats inom 18 månader skall den asylsökande beviljas permanent uppehållstillstånd.


Solveig  Lindh Josefsson
ordförande respektive sekreterare
Ingemar Gustafsson
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket