Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-11-19
Klockan är slagen

Det kan konstateras att den nya Regeringen fortfarande inte visat något som helst intresse för att underlätta situationen för alla de som blev över - ca 13 000 personer - efter den tillfälliga lagen 2007 och de som inte fått fortsatt tillfälligt uppehållstillstånd. Det är oerhört alarmerande eftersom det är så många som stannat kvar i landet efter avslag och varken kan eller vågar lämna Sverige.

Om man blir avvisad så är det också relativt vanligt att vederbörande återkommer till Sverige inom en kortare tid men inte anmäler sig för myndigheterna och blir då ett lätt byte för ansvarslösa arbetsgivare som sedan utnyttjar vederbörande under slavliknande förhållanden som ex nattstädare på hamburgerrestauranger eller andra ställen enligt Uppdrag granskning i slutet av oktober.

Regeringens ovilja att ta sitt ansvar för gruppen som varit i Sverige mycket lång tid - tre år eller längre - leder inte sällan till ekonomisk misär, för de som gömmer sig, och också till stora personliga katastrofer. Denna problematik kvarstår fullt ut och är fortfarande olöst. Såsom ett exempel kan meddelas att gruppen av apatiska barn och barn med svår psykiatrisk problematik nu växer på nytt.

Regeringen har för nuvarande ett lagförslag på remiss rörande lättnader vad gäller arbetskraftsinvandring. I anslutning härtill kommer sannolikt regler att införas som även omfattar tidigare asylsökande. Här har Regeringen ett gyllene tillfälle att verkligen hjälpa den stora grupp som blev över genom en ny tillfällig lag där man använder den gamla tillfälliga lagen - och dess bestämmelser om vad som är humanitär angeläget - och preciserar den. Vidare så bör man naturligtvis ge ALLA som sökt asyl och gått igenom den ordinarie processen möjlighet att få stanna om man har arbete som gör att man kan försörja sig och - i förekommande fall - sin familj.

Det krav man dock kan ställa på den sökande är att anställningen varar minst 6 månader. Kan man visa att man har anställning under den tiden så bör man få 6 månaders uppehållstillstånd och kan man bevisa att man har anställning i mer än 6 månader så bör man få uppehållstillstånd under minst 12 månader. Detta tillfälliga tillstånd borde i sin tur leda till permanent uppehållstillstånd efter 2 eller 3 år med tillfälliga uppehållstillstånd.

Om Regeringen fortsätter att ignorera den nämnda gruppen så kan det endast leda till katastrof och till att människor i panik flyr till närliggande länder och där skapar både onödigt merarbete och kostnader vid sidan om allt mänskligt lidande.

Hur ser Du migrationsminister Tobias Billström på det ovan anförda?


Tryggve  Emstedt
advokat med 20 års erfarenhet av utlänningsärenden


Gävle den 31 oktober 2007
LÄNDERKOMMITTÉN FÖR F.D. JUGOSLAVIEN
INTERNET: www.swedishcommittee.se
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket