Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-09-19
Svenska freds: Rekordstödet till vapenindustrin måste minska

Nästan hälften av Sveriges försvarsbudget går till materiel. Det är dubbelt så mycket som USA och tre gånger högre än genomsnittet i Nato-länderna. Försvarsministern måste bryta trenden genom att inte låta vapenindustrins behov styra säkerhets- och försvarspolitiken, skriver Ola Mattsson och Rolf Lindahl.

Äntligen har en svensk regering satt ner foten och påbörjat arbetet med de neddragningar av materielanslaget som under lång tid försvårat en nödvändig omställning av det svenska försvaret. Svenska freds välkomnar en omvandling av försvaret, från ett bunkerförsvar som passivt inväntar en invasion som aldrig kommer, till ett aktivt fredsorienterat försvar som bidrar till fred och säkerhet i vår omvärld.

Vi är övertygade om att det är bättre för svensk och internationell säkerhet om vi investerar våra resurser i åtgärder som förebygger krig och bidrar till fredlig konflikthantering i stället för dyrköpt krigsmateriel som FN inte ens efterfrågar i internationella insatser. Detta vore väl använda pengar som skulle ge ökad trygghet och utveckling som återbäring till svenska skattebetalare.

Bekostat nya vapensystem
I debatten hävdas ofta att Sverige har genomfört en kraftig nedrustning. Sedan 1990-talet har flera regementen lagts ner och antalet brigader har minskats. Detta har varit en nödvändig omställning. Men de besparingar som har gjorts på dessa områden har i stället i stor utsträckning bekostat nya vapensystem.

Beställningen den 19 juni 1997 av delserie tre av Jas för 30 miljarder - tio år efter att kalla krigets slut inleddes - samt de efterföljande uppgraderingarna av Jas-systemet är uppenbara exempel på hur försvarsmedel används till statlig sponsring av enskilda företag. Att staten sedan genom att försöka sälja Gripen på den internationella marknaden vill låta länder som Sydafrika, Tjeckien, Ungern, Thailand och Brasilien bekosta våra snedsteg är varken sympatiskt eller klokt. Det är därför knappast förvånande att regeringen vill minska utgifterna för krigsmateriel. För en regering som värnar om fler arbetstillfällen och fri konkurrenskraft är det logiskt att ifrågasätta att staten ska fortsätta att ge massiva subventioner till vapenindustrin.

Hälften i materielförsörjning
Stödet är omfattande. Bara under 2000-talet har staten pumpat in inte mindre än 135 miljarder kronor på forskning, underhåll och utveckling av avancerad krigsmateriel. Sverige är, i en internationell jämförelse, i särklass när det gäller andelen resurser ur försvarsbudgeten som spenderas på vapenutveckling. I riksrevisionens rapport, Materiel för miljarder, konstateras att ungefär "hälften av Sveriges försvarsbudgetar" används till materielförsörjning. Man konstaterar vidare att materielanslaget är "statens enskilt största investeringsverksamhet". Försvarsindustriföreningen anser att andelen materielkostnader av svenska försvarsbudgeten är låg och påstår att den är i samma storlek som andra länder. Detta är fel.

Sverige satsar mest
Svenska freds har gjort en genomgång av uppgifter från FN, Nato och Sipri över hur mycket som läggs
på materiel i förhållande till de samlade försvarsutgifterna. Även om Nato i viss mån kategoriserar något annorlunda framträder ändå en tydlig bild av den osedvanligt höga andel Sverige lägger ned på vapensystem i förhållande till andra länder. Sverige har under femårsperioden 2002 till 2006 avsatt drygt 45 procent av försvarsbudgeten till materielanslaget. USA och Storbritannien har under samma period avsatt 25 respektive 22 procent på materiel.

I genomsnitt lägger Nato-länderna ned drygt 14 procent på materiel av sina försvarsbudgetar, det vill säga endast en tredjedel av vad Sverige lägger ned. Ryssland placerar sig i snitt med Nato (cirka 14 procent) och siffror från Sipri indikerar att situationen är densamma i stora delar av världen, med enstaka undantag som Indien som lägger ned 33 procent. Svenska freds genomgång av FN:s statistik mellan ett antal jämförbara länder under åren 2001 till 2005 (Danmark, Finland, Italien, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och USA), visar samma mönster - Sverige avsätter två till tre gånger så mycket på materiel som övriga länder.

Ett viktigt första steg
Vi kan därmed konstatera att även om materialanslaget sänks med 5 miljarder kommer Sverige ändå att spendera en exceptionellt hög andel av försvarsbudgeten på materiel. Högre än EU-länderna, högre än USA och högre än Ryssland. För Svenska freds är det därför uppenbart att den föreslagna omfördelningen av materielanslaget är ett viktigt första steg, som måste följas av fler framöver. Det är självfallet svårt att vända en koloss som Försvarsmakten. Men nu måste trenden brytas. Vi uppmanar försvarsminister Sten Tolgfors att inte längre låta vapenindustrins behov av stöd styra svensk försvars- och säkerhetspolitik.


Ola  Mattsson
generalsekreterare, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Rolf Lindahl
politisk sekreterare, Svenska freds- och skiljedomsföreningenSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket