Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-09-18
Flyktingpolitikens svartbygge

För drygt ett år sedan fick vi en ny lagstiftning på migrations och flyktingområdet (M/F) som skulle "frälsa landet" och ÄNTLIGEN fick vi riktiga domstolar som skulle garantera rättssäkerheten. I samband med genomförandet av den nya ordningen fick vi nya regler som till och med gör det möjligt att överklaga det som nu kallas ansökan om verkställighetshinder, trots att förra migrationsministern Barbro Holmberg ville avskaffa ny ansökan helt och hållet.

I alla fall går det att överklaga OM ansökan gäller NYA skyddsskäl. Men de flesta av de sökande har ansökt om verkställighetshinder mot bakgrund av humanitära skäl. Det är logiskt med tanke på att det är svårt att presentera nya skyddskäl om man som de flesta vistats flera år i Sverige. De får avslag från Migrationsverket på löpande band och blir jättebesvikna när de får reda på att de i verkligheten inte kan överklaga.

Då den för många förhatliga Utlänningsnämnden togs bort applåderade delar av flyktingrörelsen och de flesta av våra parlamentariker i takt. För att de nya domstolarna inte skulle ha en allt för stor ryggsäck med gamla ärenden då de tog över efter Utlänningsnämnden genomfördes en tillfällig lag som gjorde att närmare 20 000 människor fick stanna - huvudsakligen barnfamiljer och sådana som man inte lyckats kasta ut ( irakier m fl) - men 13 000 fick inte stanna och en del av de knappt 20 000 fick bara tillfälliga uppehållstillstånd. Då den nya lagen började gälla den 31 mars 2006 upphörde den tillfälliga lagen.

Men hur blev det då med den nya ordningen? Blev det så mycket bättre?
Vad gäller ny ansökan så är den, som sagt, i praktiken avskaffad även om det händer att en och annan lyckas få uppehållstillstånd för att man fått sina barn tvångsomhändertagna och omöjligen klarar av att själv ta hand om dem p g a att man lider av fysisk och psykisk ohälsa.

I och med den nya lagen så bytte man ut humanitära skäl och "stridande mot humanitetens krav" mot "synnerligen ömmande omständigheter". Den ribban ligger mycket högt. Det har Kammarrätten sett till. Kammarrätten har en närmast osviklig förmåga att tolka till den sökandes nackdel. Rådmän som sitter med – inte sällan - ministerlöner, talar om för oss att det inte föreligger någon väpnad konflikt i Irak och därmed så behövs inget generellt skydd för Irakier. Folk från Afghanistan skall också visa sitt individuella skyddsbehov. Och att ett ärende är preskriberat efter kanske 6-8 års vistelse är inget hinder för Kammarrätten att avslå om man gömt sig under delar av sin vistelse i Sverige. Ut med dem bara. Vad gör de egentligen här? Vad spelar det för roll att man har barn och familj och annan nära anknytning till Sverige? Vad spelar det för roll att Du är en lysande elev i skolan eller är änka och har alla barn i Sverige? Det största problemet med Kammarrätten är dock att det är mängder med områden där man inte ger anvisningar över huvudtaget så där står det skrivet i stjärnorna vad som skall gälla. Kammarrätten är en ofattbar besvikelse som praxisskapande instans och man arbetar också aktivt med att skrämma bort advokater/jurister från Kammarrätten genom att ideligen pruta räkningar.

Inför den nya ordningen höll Migrationsverket kurser där de lärde "praktiker" att nu skulle Migrationsverket sluta med sin misstro och nu skulle det minsann bli betydligt lättare att få stanna i första instans. Det kanske gällde under en kortare tid men nu är den stora misstron och misstänksamheten tillbaka i full skala. Migrationsverket ställer ofantliga krav för att bevilja asyl och snart är vi väl tillbaks vid endast 1% asyl såsom riktiga flyktingar enligt Genevekonventionen ( Utläningslagen 4 kap 1§).

I mitten har vi tre domstolar - Migrationsdomstolar - som sinsemellan fattar mycket olika beslut som sällan har direkt betydelse för rättstillämpningen. En av anledningarna till att UN skulle avskaffas var att vi skulle få mycket mer muntlighet i domstolarna men det kan vi också glömma. I vart fall Migrationsdomstolen i Stockholm är väldigt restriktiv med att gå med på muntlig förhandling. Även dessa domstolar är förvånansvärt beredvilliga att hellre fälla än fria.

Blir någon inlåst (förvarstagen) så kan man vara nästan säker på att polisen skickat ut vederbörande innan man fått beslut från domstol om huruvida man skall vara inlåst eller inte. Vilken underbar ordning! Sammanfattningsvis kan man konstatera att 13 000 människor, eller fler, fortfarande inte fått uppehållstillstånd trots att de ofta vistats 3 år eller längre i Sverige och att det nya systemet på sin höjd går på två av fyra cylindrar.

Fyra instanser skall nu göra Utlänningsnämndens jobb och dessutom har Migrationsverket tagit över ny ansökan. Vilket huvudlöst system. Vilket svartbygge. När skall vår riksdag någonsin sluta "köra på fyllan" och skapa en värdig flykting och migrationspolitik. Utlänningsnämnden var, så här långt, tio gånger bättre att ha att göra med även om nämnden självfallet hade en hel del brister. Och invandrarminister Billström står och trampar vatten och får inget ur händerna och är om möjligt en ännu större besvikelse än Kammarrätten. Jag säger som Bob Dylan: "A hard rain is going to fall". Kanske förstod den flykting ovänliga delen av riksdagen - lett av socialdemokrater och moderater - aldrig vad den nya ordningen skulle ställa till med? Och nu kan de bara säga: "Oj då, tänkte inte på det!" när katastrofen väller över dem med full kraft och desperata asylsökanden och deras anhöriga ger uttryck för sin besvikelse.

Tack för ordet.


Tryggve  Emstedt


Gävle den 14 september 2007
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket