Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-05-09
Folkrörelser kräver stopp för klustervapen

I morgon ska riksdagens utrikesutskott fatta beslut om huruvida Sverige bör stödja ett internationellt förbud av klustervapen eller inte. Det är ett beslut som kan ha livsavgörande betydelse för hundratusentals människor i krigshärdar runt om i världen. Med anledning av detta kräver representanter från sex ideella organisationer i ett gemensamt brev till utrikesutskottets ledamöter att de i morgon fattar beslut om att Sverige ska verka för ett internationellt förbud.

- De humanitära konsekvenserna av klustervapen är oerhört allvarliga eftersom de slår urskillningslöst mot civilbefolkningen. Många dödas eller blir handikappade för livet, vilket ofta får förödande konsekvenser för hela familjers försörjningsförmåga. Dessutom blir stora landområden oanvändbara och därmed försvåras återuppbyggnaden av krigsdrabbade länder, säger Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset.

Klustervapen har använts i en mängd krig runt om i världen, exempelvis i Afghanistan, Irak, Libanon och Tjetjenien. 98 procent av de människor som dött eller skadats av klustervapen beräknas ha varit civila, och ungefär 40 % av de drabbade är barn.

- I vår verksamhet i Afghanistan har vi sett hur oskyldiga civilpersoner, inte minst barn, dödas eller lemlästas av klustervapen. Det enda sättet att hindra klustervapen från att skörda civila offer är genom att förbjuda dessa grymma vapen, säger Bengt Kristiansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén.

I februari i år anordnades en regeringskonferens i Oslo som utmynnade i ett beslut att ett avtal som förbjuder "klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner" ska vara slutförhandlat senast år 2008. Sverige har beslutat att man inte ska närvara vid nästa möte i maj då ett förslag till förbud ska diskuteras. Sveriges regering har hittills motsatt sig ett förbud eftersom man vill behålla det svenska klustervapnet Bombkapsel 90. Nu ligger dock frågan på riksdagens bord, och i morgon ska utrikesutskottet ta ställning till om Sverige ska verka för ett förbud eller inte.

- Humanitära skäl talar för ett förbud av klusterbomber, samtidigt som Sverige utan att äventyra sin försvarsförmåga kan avskaffa BK90. Vi förutsätter därför att utrikesutskottet i morgon fattar beslut om att Sverige ska verka för ett internationellt förbud av klustervapen, och att Sverige i väntan på ett sådant förbud inför ett svenskt moratorium mot klustervapen samt inleder en skrotning av BK90, säger Svenska Freds ordförande Frida Blom.


 
Olof Palme Internationella Center, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska Röda Korset har skickat ett gemensamt brev till ledamöterna i utrikesutskottet.


Läs brevet till utrikesutskottet (pdf)
Skriv under uppropet mot klustervapen
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket