Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-04-22
Stoppa Startlagen - för vård på lika villkor

I maj ska riksdagen ta ställning till regeringens proposition Driftsformer för sjukhus. Propositionen innebär slutet för den så kallade stopplagen, som begränsat vinstintressena inom vården och bromsat privatiseringar av de offentliga akutsjukhusen. Enligt propositionen skall alla sjukhus, inklusive universitetssjukhusen, kunna privatiseras och styckas upp. Förslaget är långtgående och innebär en omfattande förändring i riktning mot privatiserad vård och omsorg, till men för forskning och behovsstyrd vård.

Regeringen motiverar förändringen med att det behövs ökad mångfald inom vården. Men erfarenheten visar att det snarare är ett fåtal stora vinstdrivna vårdbolag som tar över. Förslaget motiveras också med att privat vård är effektivare – en slutsats som saknar stöd i internationella jämförelser. Det land som har högst andel privat vård, USA, har istället också dyrast vård.

Samtidigt säger regeringen att den värnar principen om en solidariskt finansierad vård på lika villkor. Men på två punkter är det uppenbart att lagförslaget undergräver just den principen:

• Gräddfiler tillåts. Den privata utföraren får vid sidan om det offentliga uppdraget lov att ta emot privatfinansierade patienter, för samma åtgärder och vid samma sjukhus. Detta öppnar för att försäkringar och inte medicinska behov avgör hur fort patienter får vård. Förslaget underminerar med andra ord portalprincipen om en behovsbaserad vård på lika villkor.

• Obegränsad vinst. I förslaget öppnas dörrarna på vid gavel för att göra vinst på den skattefinansierade sjukhusvården. Vinstpress leder erfarenhetsmässigt till ökade totalkostnader för vården – något som därför i sig driver på för ökad privat finansiering. Vinstelementet riskerar således att underminera principen om en solidariskt finansierad vård.

Vi undertecknare menar att vården skall vara solidariskt finansierad och ges till var och en på lika villkor och utifrån medicinska behov. Vi uppmanar därför till ett brett motstånd mot regeringens lagförslag.

Vi manar också alla svenska riksdagsledamöter att föra ut frågan till en bred diskussion bland medborgare, vårdpersonal och patienter innan man fattar beslut som kan bli oåterkalleliga.

Intiativtagare till budkavlen: Nätverket för Gemensam Välfärd, Lokalgruppen i Göteborg, 13/4 2007

Skriv under!


Nätverket för Gemensam Välfärd  Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket