Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-04-20
På spaning efter en ekologiskt försvarbar ekonomi

Den som försöker skapa sig en uppfattning om tillståndet i världen kan konstatera att det nuvarande ekonomiska systemets legitimitet vacklar, lever på övertid. Ensidigt vinstekonomiska kapitalintressen har tagit makten över tillvaron, över det individuella såväl som det globala, över politiken såväl som demokratin. Följderna av kortsiktighet och vinstmaximering blir allt påtagligare - växande svält, ökande sociala klyftor, energi- och råvaruslöseri, klimatförändring, miljöförstöring, vattenbrist, jorderosion, utslagna fiskbestånd osv.

Planeten vi lever på ger oss naturgivna fysiska och biologiska förutsättningar som inte är förhandlingsbara och som vi därför måste samverka med om vi vill skapa en bestående och väl fungerande mänsklig existens. Den fritänkande ekonomiprofessorn Herman E. Daly (Alternativa Nobelpriset 1996) har lång erfarenhet från universitet världen över där han undervisat i ekologisk ekonomi. Daly konstaterar att ”vårt ekonomiska system har vuxit sig så stort att dess krav hotar ekosystemets naturliga kapacitet att generera resurser och ta hand om avfallet. Som jag ser det måste ekonomisk utveckling övergå från kvantitativ tillväxt till kvalitativ. En sådan omställning handlar om politik, teknologi, institutioner, etik och värderingar.”

Den rådande ekonomiska teoribildningen, som har till uppgift att genom ständig materiell tillväxt tillfredsställa aktieägare och andra maktstarka intressenter, lever i sin egen låtsasvärld. Där marginaliseras den fysisk- biologiska verkligheten, en förutsättning för fortsatt vinstdriven brutalisering av natursystem och resurser.

Den akuta situationen kräver nu ett ekonomiskt nytänkande som tar till sig den kunskap som finns att hämta inom fysisk resursteori, termodynamik, biologi, geologi, humanekologi och systemvetenskap. Världen behöver ekonomer, ekonomisk forskning/utbildning och en ekonomisk politik vars uppgift är att förverkliga ett socialt önskvärt och ekologiskt försvarbart samhälle – lokalt och globalt.

Anders Wijkman, EU-parlamentariker, har upplevt världen i Naturskyddsföreningens och Röda Korsets perspektiv. Han skriver i senaste numret av Sveriges Natur (min sammanfattning). ”Marknadsekonomin saknar redskap för att hantera de allra svåraste problemen. Vi måste förstå helheten, men det är inte enkelt i ett samhälle där miljö-och klimatproblem läggs utanför den ekonomiska modellen. Den måste reformeras så att den fångar upp naturkapitalets rätta värde och sluta sätta likhetstecken mellan tillväxt i BNP-termer och ökad välfärd.”


Bo  LundbergSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket