Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-04-20
Matsuveränitet

Det uppskattas att det i världen finns 2,8 miljarder människor som lever på mindre än två dollar om dagen och att 2 miljarder människor lider av undernäring.

Det finns över 840 miljoner personer som går hungriga varje dag och av dem bor 800 miljoner i s k underutvecklade länder. Vi vet att tre fjärdedelar av dem som är fattiga och undernärda lever på landsbyggden. Den nyliberala politiken har medfört att ekonomierna i de rika länderna har tagit en större del av rikedomen samtidigt som folken i syd har fått se utlandskulderna växa tillsammans med fattigdomen och maktlösheten för de fattiga. Det är därför det behövs en förändring av världspolitiken.

Matsuveränitet innebär folks rätt att producera sin mat i sitt territorium och för att nå dit krävs en jordbruksreform. Dessa två begrepp ser dock lite olika ut beroende på vem du frågar, vi i UBV tycker att den version som småbrukare runtom i världen ger är den mest intressanta.

Nu har den nya kampanjen ”Rent mjöl” rullat igång! Kampanjen har dragits igång av UBV och FIAN. Med kampanjen vill lyfta frågor kring varför människor i Latinamerika hungrar, när det finns mer än tillräckligt med mat i världen för att mätta alla människor. Vi vill sätta press på makthavarna för att få dem att respektera grundläggande mänskliga rättigheter, såsom rätten till mat och vatten.

EU är just nu i färd med att inleda handelsförhandlingar med Centralamerika och den Andinska regionen. Vi samlar in namn för att kräva att folkrörelserna i Latinamerika ska ges inflytande och att människors behov sätts i centrum. Gå in på vår kampanjhemsida och skriv under våra krav till politiker! www.rentmjol.nu Sprid gärna detta text vidare till vänner och bekanta! På hemsidan kan du också läsa mer om kampanjen.

Mer information hittar du också på UBV:s hemsida www.ubv.se samt FIAN:s hemsida www.fian-sverige.org


Annelie  Andersson
FIAN-Sverige, e-mail: annelie.andersson@fian-sverige.org tel: 08-643 93 47Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket