Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-26
Höger, vänster, höger, vänster…

Jag har inga problem att förstå Wibergs avsky för den sovjetiska diktaturen, och är också överens med honom om hans kritik. Men hans debattartikel i BT förra veckan är ett utmärkt exempel på parlamentarismens brister. Det är givet att vi skall ha demokrati, men parlamentarism är inte den enda formen. Den har visat sig ha stora problem med att både låta medborgarna ta del i beslutsfattandet och även vilja detsamma. Det senare hittar nog en av orsakerna i den tröttsamma pajkastning som är resultatet.

    När vänstern talar om höger fyller man begreppet med kapitalismens avarter, fascism och själviskhet. Höger laddar i sin tur begreppet vänster med diktatur, Gulag och femårsplaner. Det är möjligt att det går hitta representanter för båda dessa riktningar, men de flesta i båda lägren skulle inte känna igen sig i beskrivningen av varandra.

    Den liberalism som uppstod kring tiden för franska revolutionen talade om frihet, jämlikhet och broderskap. Men så snart krigsröken lagt sig så visade det sig att vissa var mer fria och jämlika än andra. Att låta den obildade massan delta i det politiska livet var inte tänkbart - även om de dög bra som fotfolk i revolutionen. Då som nu får den ene frihet på den andres bekostnad.

    Under 1800-talets första hälft kom så de "utopiska socialisterna" som drog den slutliga konsekvensen av liberalismens frihetsideal, något som inte ens dagens liberaler lyckats med. Utopisterna målade upp en harmonisk framtid utan hierarkier och en verklig möjlighet till personlig utveckling. Här skulle inte några få leva av det stora flertalets arbete. Här skulle det inte heller finnas något behov av någon stat, utan organisering skulle ske i enheter som kommuner med deltagardemokrati.

    Därav kom begreppet kommunism, som länge var mer eller mindre synonymt med socialism. Sendan var olyckan framme och Marx - årtusendets geni för övrigt, och formulerar idén om "proletariatets diktatur". Målet var fortfarande kommunismen som den beskrevs ovan. Men Innan utopin skulle förverkligas skulle en totalitär stat upprättas och övervaka övergången.

    Som alla känner till så har inget så kallat "kommunistiskt" land klarat av övergången till kommunism. Man kan tycka att det är en självklarhet att som man sår får man skörda, det går inte att skapa frihet genom ofrihet. Nu är det inte bara kommunister som har problem med logiken, vilket det senaste decenniets självmotsägande "fredsbevarande insatser" och "krig mot terrorismen" tydligt visar.

    Ser man noga efter vad högern och vänstern egentligen bråkar om så är det individens frihet respektive rättvisa för flertalet. Vänsterns politik går ut på att begränsa individens frihet för att mildra den skadliga effekten av en otyglad egoism som är ett resultat av den kapitalistiska andan. Lösningen ser de i en stat som görs allt mer maktfullkomlig, vilket gör att högern reagerar med sin lösning, som åter är vänsterns problem. Och så fortsätter det runt, runt i ett spel utan slut.


Mattias  LinderSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket