Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-11-08
FÖRAKTET FÖR DE SVAGA

Under första veckan av november har tidningarna översvämmats av larmrapporter rörande vår värld och vad som kan hända om vi inte snabbt får bukt med miljöutsläpp. Budskapet är att världen håller på att gå under. Den 5 november skrivs det om att 80% av de anställda på Migrationsverket är missnöjda med sin ledning och att 40% av dem söker aktivt arbete. När Migrationsverket skulle besluta enligt den tillfälliga lagen från 15 november 2005 till den 30 mars 2006 så var man tvungen att låna in personal från sina förvar för att få besluten klara i rimlig tid. Bristen på kompetent personal är ett jätteproblem för Migrationsverket.

På Akademiska sjukhuset i Stockholm ligger en bosnisk man i 50 årsåldern som har sitt ENDA barn i Sverige. Mannen är skild. Han har varken fru eller barn i Bosnien och han har varit i Sverige i 6 års tid. Mannen får löpande el-chockbehandling för att försöka häva hans svåra depression och ständiga självmordstankar. Mannen är en av 12 000 personer som inte passade in i den tillfälliga lagen. Han är dessutom en av otaliga personer som INTE passar in i regelverket för anhöriginvandring. Man skall ha ingått i samma hushåll innan barnet kom till Sverige och man skall ha haft ett särskilt beroendeförhållande under hela tiden som barnet bott i Sverige och sedan skall en ansökan också ske inom ca ett år från det att barnet fått stanna i landet.

Reglerna om anhöriginvandring är väldigt trubbiga och passar ofta inte alls in på den sökande och det hjälper heller inte med lång vistelsetid i Sverige. Det skapar också psykisk ohälsa hos 1000-tals barn i Sverige som inget hellre vill än att ta hand om sina föräldrar och då särskilt på ålderns höst. Det är en bedrövelse att Sverige inte lyckats få till stånd vettiga och humana regler på det här området och det är en slags mänsklig, social, naturkatastrof - för att återanknyta till vad som sades inledningsvis - och reglernas utformning är också sannolikt en av anledningarna till att handläggare på Migrationsverket mår dåligt. Det blir ytterligare en angelägen uppgift för migrationsminister Billström att ta tag i anhörigproblematiken och också se till att få en sådan ledning hos Migrationsverket att deras anställda kan trivas med sina arbetsuppgifter.

Det är min förhoppning att Regeringen tar tag i den här frågan omgående och då kanske det också finns hopp om att vi i framtiden slipper se människor intagna på psykiatrisk klinik och behandlas med el-chocker p g a humanbefriade regler som visar ett så starkt förakt för anhöriga till de invandrare som inte sällan hjälpt till att bygga upp Sverige och få det att blomstra.


Tryggve  Emstedt
flyktingadvokatSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket