Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-08-28
GRÄNSPOLISEN = GRYNINGSFOLKET

I en stort uppslagen artikel i Arbetarbladet får man den 15 augusti 2006 följa en dag i Gränspolisens arbete.
Man får reda på att "överraskningseffekten är en medveten strategi". I artikeln berättas också om att en person plockas in på 10 minuter och sedan snabbt förs vidare. Den sökande försöker ofta "förhala" sitt ärende påstår en intervjuad gränspolis.

För några veckor sedan gjorde Gränspolisen just en sådan snabb avvisning. Den var så snabb att den 19 åriga Höggradigt gravida kvinnan inte fick gå på den graviditetskontroll som hon var inbokad på och den var så "föredömligt snabb" att hon inte själv fick packa sina saker. Hon togs på morgonen ca 10.30 och före 07.00 kommande dag satt hon på ett plan till Paris. MEN hon fick aldrig veta vart hon skulle åka och än mindre vad som skulle hända när hon kom fram. Polisens oerhörda effektivitet gjorde att Migrationsverket inte hann ta ställning till en ny ansökan som gjordes samma dag - någon månad tidigare hade Migrationsverket inställt verkställigheten och inte låtit henne åka av hälsoskäl.

Kvinnan som heter Maria fick inte heller med sig pengar och när hon kom till Frankrike lämnades hon av gränspolisen till franska myndigheter som inte ens gav henne en bostad och mat i väntan på att hon skulle förhöras på nytt efter några dagar. Chefen för Gränspolisen i Gävle, Willie Aflarenko, meddelar via Gefle Dagblad att han förståss inte gjort fel och när jag skriftligen begär svar på några enkla frågor så vill han inte svara.

Det här är vardag när det gäller Gränspolisen. Naturligtvis måste det finnas ett sätt att verkställa personer på och det är ytterst Gränspolisen som får uppdraget, men det är knappast effektivt. Av de efterlysta så lyckas polisen få tag i ca 5-8%. Avvisningarna är väldigt dyra och många som vill vara i Sverige är strax tillbaks. Polis hyr ibland privat-plan för 100 000 tals kronor men det hindrar inte en sökande att komma tillbaks och sedan istället leva här illegalt, kanske arbeta svart och aldrig anmäla sig på nytt. Polisens arbete är således ofta kontraproduktivt och skapar bara nya problem men det värsta av allt är att man inte har någon manual för hur avvisningar skall gå till och ett regelverk kring hur människor skall få avsluta sin vistelse i Sverige under värdiga former.

Behovet av en manual för hur avvisningar skall gå till är skriande och i slutet på 90-talet tillsattes just en sådan utredning men den blev aldrig klar. Det gör att det föreligger Vilda Western på detta område och polisen kan i stort sett göra vad de vill och de behöver uppenbarligen inte se till att en flygrädd inte flygs ut och att en höggradigt gravid har en plats att komma till där hon blir omhändertagen.

Man ger sig också på människor som har anmälningsplikt och skrämmer således livet av alla de som fortfarande lever öppet. Att man sedan kommer 4-5 personer i gryningen skapar självfallet en enorm skräck hos många asylsökande och jag vill påstå att jag tror att polisens agerande är en starkt bidragande orsak till att barn blir apatiska. Traumatiska upplevelser är ofta det som gör att man går från gränsapati till ett totalt apatiskt tillstånd.

Aflarenko påstår att han håller på med någon slags resebyråverksamhet men den uppfattningen delar han sannolikt med mindre än 1% av de drabbade.

Skräcken för att tas av polis gör att asylsökandens psykiska hälsa radikalt försämras och det gör också att väldigt många människor gömmer sig som kanske inte borde gömma sig om de kunde lita på Migrationsverket och polisen. Slarvigt planerade avvisningar utsätter också den sökande för livsfara. Bl a satt kurden Anas Malla över ett år i syriskt fängelse och torterades regelbundet. Han avvisades av Gränspolisen i Gävle. Allt oftare får man reda på att avvisningar lett till gripanden, misshandel och tortyr efter avvisning från Sverige. Det hände bl a en Massimov från Azerbadjan som avvisades i slutet på förra året.

Vi står inför ett val. Hur man hanterar asylsökande vid en avvisningssituation handlar om människovärde och respekt för barnen etc. I Marias fall handlar det också om respekt för det ofödda livet. Polisen har vare sig vilja eller kunskap om hur man skall förhålla sig till människovärdet. Trots det tar JO sällan upp frågor om polisens agerande och därför måste det lagstiftas på området.

Hur de olika politiska partierna ställer sig i denna enormt viktiga fråga är oerhört angeläget at få veta. Vem vill svara först? Jag väntar med spänning på Era svar.


Tryggve  Emstedt
Flyktingadvokat samt ordförande för Länderkommittén för f d JugoslavienSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket