Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-08-08
Asylprocessen och de nya svenskarna

Under stora delar av hösten förekom det en, tidvis, livlig debatt om asylprocessen. Delvis berodde det på att det genomfördes en manifestation under våren, det så kallade Påskuppropet. Delar av den debatten togs över av regeringens bägge samarbetspartner, Milljöpartiet och Vänsterpartiet. Det var först när dessa bägge sistnämnda satte press på regeringen som det började bli några konkreta framsteg. Det mest konkreta beviset är den tillfälliga asyllagen som började gälla ifrån den 15 november 2005.

Precis som med allting annat så kan vi ha olika uppfattning om den tillfälliga lagen är bra eller inte. Oavsett vilken uppfattning vi har i frågan så tvingas vi leva med dess konsekvenser eftersom den är ett faktum.

Myndigheter och kommuner
Därför gäller det att alla ansvariga myndigheter gör sitt bästa i den uppkomna situationen. Eftersom en av konsekvenserna av den tillfälliga lagen blir att ovanligt många asylsökande barnfamiljer kommer att få stanna kommer många kommuner att få problem att skaffa fram bostäder, skolplatser, dagisplatser för att inte tala om arbetsplatser.

Samordning
Utan att ha alla fakta på bordet vågar jag ändå påstå att det inte finns någon fungerande samordning mellan de ansvariga myndigheterna och de kommuner som kommer att ta emot en stor del av familjerna. Jag baserar det på mina egna erfarenheter där jag vid besök hos de olika myndigheterna möts av, ibland, motstridiga besked. Om det upplevs frustrerande för mig så kan man ju förstå hur förtvivlade de stackars asylsökande känner sig.

Information ifrån samhället
Framför allt vill jag peka på den stora brist på information till våra nya svenskar som, i synnerhet, Integrationsverket är ansvarig för. Efter att, i många fall, väntat i ett antal år på besked så får de helt plötsligt stanna. Beroende på deras situation, har de t.ex. varit gömda så har de inte fått någon svenskundervisning och barnen har förmodligen inte heller gått i skolan.

För att förstå vidden av problemet måste man också veta att ett antal av dem som får stanna är analfabeter. Många av dem är dessutom, av naturliga skäl, både rädda för och misstror myndigheter. Man måste också förstå att bristen på information ifrån samhällets sida gör att man ofta vänder sig till sina landsmän eller andra asylsökande. Problemet som då uppstår är att det är vanligt att informationen blir fel med ännu större förvirring som en direkt följd. Då underlättar det inte att svenska myndigheter skickar en mängd brev där man begär olika uppgifter som snarare ökar förvirringen än tvärt om.

Prioritet 1
Därför borde det vara högsta prioritet på arbetet att ta fram en steg för steg information vad som händer när den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd.

Att man först måste åka till den regionala Migrationsenheten för att på nytt registreras (medtagande ett nytaget foto). Med det nya registreringsbeviset går man sedan till Skatteverket för att få sina fyra (4) sista siffror. Man får inte glömma att ta med den eller de handlingar ifrån hemlandet som kan styrka identiteten. Snart dyker det upp nya blanketter att fylla i, denna gång ifrån Försäkringskassan. Allt detta är naturligtvis viktiga steg för att man skall processas på ett riktigt sätt in i den svenska byråkratin men är väldigt påfrestande och frustrerande om du inte i förväg vet vad du kan förvänta dig. Vidare måste man få besked om hur man skall skaffa nytt boende och vad som händer om man inte lyckas. Då kommer man att placeras någonstans i Sverige där det finns plats. Med tanke på att många varit här minst 2,5 år och hunnit skaffa sig många vänner så blir det ju en extra traumatisk belastning om de tvingas lämna sina nyförvärvade vänner.

Frivilligorgansitioner
Det finns ett stort antal frivilliga som hjälper de asylsökande efter bästa förmåga men det hjälper inte fullt ut främst beroende på att frivilliga ofta arbetar väldigt lokalt.

Integrationsverket
Integrationsverket bär huvudansvaret. Att sedan Migrationsverket är den lämpligaste överlämnaren av informationen är en bisak.

Det är mycket enkelt att utforma en trycksak + att lägga samma information på sin hemsida. I trycksaken informerar man, steg för steg, vad som kommer att ske och i vilken ordning. Kan man dessutom samordna informationen med kommunens information så är det en bonus. Men det brådskar om vi vill att integrationen skall komma igång på ett positivt sätt!


Håkan  LindströmSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket