Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-08-08
Migrationsverket och Integrationsverket har skitit i det blå skåpet

Nu har det hänt, Migrationsverket och Integrationsverket har skitit i det blå skåpet. Vi har en tillfällig asyllag som äntligen givit många barnfamiljer, som tvingats var i Sverige under en omänskligt lång tid utan att få besked om de kan stanna eller inte, möjlighet att få bygga en framtid för sina barn hos oss.

Migrationsverket bad regeringen om hjälp att lägga tolkningsribban. När man fått de tre första typfallen klara för sig satte man igångatt granska. Uppenbarligen bestämde MV sig för, att så snabbt som möjligt, se till att de familjer med störst sannolikhet att få permanent uppehållstillstånd behandlades först.

För en utomstående kunde det ses som lite udda med tanke på att man borde kunna spara kostnader genom att börja med dem som det var klart inte skulle få stanna.

Med facit i handen kan man ana att MV såg en chans att slippa de kostnader man hade för den förstnämnda gruppen genom att lasta över ansvaret på kommunerna som via avtal med Integrationsverket, skulle ta över ansvaret.

Om man satte sig ned och gjorde ett realistiskt överslag eller inte lär vi inte få veta. Vad vi redan ser är att kvoterna som Integrationsverket lyckats förhandla sig till av några kommuner redan börjar bli fylllda. Borås Stad t.ex. har fram till idag tagit emot 189 personer av de 284 man avtalat. Nu lägger man locket på eftersom det finns, allt enligt handläggaren Sharif, en lag som förskriver att Borås Stad måste ta hand om de familjer som varit gömda och/eller skaffat eget boende.

Vad händer då med de familjer som nu beviljas uppehållstillstånd men ännu inte hunnit skaffa sig ett boende utanför MV: s försorg? Jo, igen enligt Sharif, kommer de att bo kvar i MV- lägenheter. Vem vann och vem förlorade? Alla förlorade eftersom jag har svårt att tro att MV sätter in de åtgärder som Integrationsverket/kommunerna har ansvar att göra, språkutbildning, praktikplatser mm.

Politik är normalt inte känt för att göra snabba förändringar. Ofta försöker politikerna hävda att det är ett av fundamenten att beslut fattas först efter en noggrann process.

Ibland blir det dock hastigt fattade beslut, oftast beroende på att man tidigare inte gjort någonting eller gjort en massa fel. Här har vi ett sådant fall där Socialdemokraterna, trots fattade beslut i Riksdagen, underlåtit att vidtaga åtgärder. Då inträffar den här typen av härdsmältor. Vem kommer nu att drabbas ytterligare en gång? Jo, de asylsökande, som än en gång kommer att sitta i kläm utan att kunna röra sig. Det som, under en kort tid, kunde bli total lycka är på väg att vändas till en ny tid av svikna förhoppningar.

Jag hoppas att det finns några av våra ansvariga makthavare som har vett på att skämmas och kanske t.o.m. är så storsinta att de har vett på att be om ursäkt. Jag skäms i detta ögonblick för att vara svensk!


Håkan  LindströmSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket