Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-08-03
Fredsuppropet 2006

Sverige gör vapenaffärer med Israel, svenska vapen används mot Iraks befolkning, svenska trupper agerar under NATO:s ledning i Afganistan och svenska medborgare utsätts för godtyckliga övergrepp i kriget mot terrorismen. Fredsuppropet 2006 är ett allmänt upprop för en kursändring inom svensk utrikes- och försvarspolitik.

För en annorlunda utrikes- och försvarspolitik!

Sverige gör vapenaffärer med Israel, svenska vapen används mot Iraks befolkning, svenska trupper agerar under NATO:s ledning i Afganistan och svenska medborgare utsätts för godtyckliga övergrepp i kriget mot terrorismen.
Fredsuppropet 2006 är ett allmänt upprop för en kursändring inom svensk utrikes- och försvarspolitik. Uppropet ställer följande krav på den kommande regeringen:

- Ingen mer svensk vapenhandel!
- Sverige ska verka för internationell nedrustning!
- Ingen mer terroristjakt på rättsäkerhetens eller den personliga integritetens bekostnad!
- Sverige ska försvara medborgerliga rättigheter!
- Inget mer militärt samarbete med krigförande länder eller kärnvapenländer!
Sverige ska verka för fred och solidaritet!

Läs hela uppropet och skriv under på www.fredsuppropet.se
Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till den nya regeringen efter valet.
Sprid det här uppropet till så många som möjligt. Tillsammans kan vi visa att Sveriges befolkning vill ha en politik som sätter fred, nedrustning och mänskliga rättigheter i första rummet!


 


www.fredsuppropet.se
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket