Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-14
Det praktiska med nyandligheten

När bönderna byggde sina stugor i det gamla Sverige gjorde de det efter energieffektivitetens regler. Ena väggen var vänd mot solen och fick sin värme från den, och vid den motsatta väggen placerades eldstaden.

     Detta är vad man kan tycka är elementär kunskap, men tycks har gått vår tids arkitekter i stort sett förbi. Det hyreshus jag själv bor i kan fungera som exempel, för på kortsidan mot det soliga väst hittar man bara ett enda litet ynkligt fönster.

     Någonstans på vägen har man av någon anledning tappat en massa kunskap. Orsaken är en övertro på den etablerade vetenskapen, att det endast är idéer sprungna ur denna mylla som är värda att beaktas. Hade man frågat bonden om varför han byggde som han gjorde, så kunde man mycket väl få en fantasifull förklaring full med tomtar och troll.

     I efterhand har man upptäckt att många underliga föreställningar faktiskt dolde praktisk kunskap. Detta gäller inte bara gamla Sverige, utan även hos ursprungsfolk världen över, vars kunskapsbanker försvinner i en rasande takt, bara för att vi inte förstår.

     En föreställning som i stort lever kvar i den "civiliserade" världen är att svedjebruket hos Amazonas indianer är både ineffektivt och skadligt för skogen. Men tvärtom har det visat sig vara det mest effektiva, då näringen inte finns i jorden utan i växterna. Taktiken att så olika växter huller om buller har visat sig vara ett sätt att efterlikna den omgivande skogen, och liksom denna skydda det tunna jordlagret från de häftiga regnen.

     I söndagens BT behandlar Mikael Karlsson nyandligheten i god västerländsk tradition - avfärda allt du inte kan mäta. Själv är jag övertygad ateist, men är inte beredd att på ett bräde förkasta allt inom nyandligheten. Vilken praktisk funktion tarotkort och kristaller fyller, om ens någon, vågar jag inte sia om. Men tendensen inom nyandligheten att se kropp och "själ"- eller det fysiska och det psykiska - som en helhet är jag övertygad om har en viss substans.

     Egentligen vet vi det redan från den s k placebo-effekten, det vill säga fenomenet som uppstår när man testar mediciner. En grupp får riktiga tabletter och en kontrollgrupp får endast sockerpiller så att man kan jämföra verkningsgrad. Det intressanta är att en del av kontrollgruppen tydligt visar att även de blir bättre. Istället för att ta fasta på denna fantastiska upptäckt verkar vetenskapen se det som ett störande inslag.

     Det man kallar nyandlighet har ofta sitt ursprung i Asien. Här i väst har vi en materialistisk tradition, medan Asien har en andlig. Efter årtusendens utforskande vore det underligt om det inte fanns någon praktisk betydelse i deras föreställningar. Trots allt så är det flera saker vi har tagit till oss, som akupunktur, meditation och olika former av massage.

     Oavsett om man avfärdar nyandligheten med eller utan noggrann analys, missar man dock den intressantaste frågan: - Varför finns det ett så stort intresse för det andliga idag? Vår materialistiska värld intalar oss att lycka är något man uppnår med kreditkort. Men att konsumera säger dig ingenting om vem du är, för att nå dit får du vända dig inåt, inte utåt. Fokus har ökat på det mentala överlag, med "personlig utveckling", "positivt tänkande" och att gå i terapi är inte längre lika uppseendeväckande. Själv tror jag det handlar om ett sökande efter jaget.

     Det finns mycket flummeri och underligheter i nyandligheten, och lycksökare som lever på andras olycka. I det har Mikael rätt, och kritiken mot avarterna måste fortsätta. Men hellre intar jag en "luddig humanistisk hållning" och håller dörren öppen för att det faktiskt ligger något i delar av nyandligheten, än att stänga den och därmed riskera gå miste om idéer som inte råkat få en vetenskaplig definition - än, vill säga.


Mattias  LinderSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket