Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-05-25
Minoritetskampanjen "Ett rättmätigt krav"

Nu har vi tröttnat på att tvingas åse hur skyddsbehövande människor avvisas till total misär som internflyktingar i Serbien och Montenegro trots att alla relevanta svenska myndigheter, institutioner, organisationer etc., är medvetna om hur den faktiska situationen för internflyktingarna är.

Länderkommittén anser att det är ett rättmätigt krav att alla asylsökande etniska minoriteter från Kosovo som finns i Sverige beviljas asyl. Om Sverige ska värna asylrätten är detta ett absolut minimikrav.
Mot bakgrund av detta och mot bakgrund av att asylgruppen från Serbien och Montenegro fortfarande är stor - trots den tillfälliga lagen - inleder vi en kampanj under sommaren/hösten med målsättning att alla asylsökande minoriteter från Kosovo ska beviljas asyl. Är du och/eller din organisation lika trötta som vi på att stillatigande betrakta det övergrepp Sverige begår mot dessa människor? I sådana fall är du mer än välkommen att kontakta oss info@swedishcommittee.se då alla goda krafter behövs.

DEN INLEDANDE FASEN
I den inledande fasen under sommaren, reser intresserade till Serbien och Montenegro - härunder inräknat Kosovo - för att möta internflyktingar på plats. Resorna sker under juni till september.
Vi hjälper förstås till på plats med tolkar, chaufförer, guidning, bokar hotell, etc. Om du vill flyga ned kostar en tur och returbiljett med JAT någonstans mellan 2 000- 4 000 kronor beroende på när du beställer. Det går att åka buss eller bil också. Billigast är nog bilturen om man är 4 - måste lämna en plats till guiden/tolken - som åker och kan dela på kostnaderna. Då slipper man hyra bil med chaufför i Serbien. Ett hotellrum går att få för runt 150 kronor natten. Bil med chaufför kostar omkring 500 kronor per dag men då är drivmedel inkluderat i priset och är man fler så delar man förstås på kostnaden. Det går också att hyra minibuss om gruppen är större än tre och då brukar kostnaden bli mindre. Det går att ta sig runt med vanlig buss i Serbien, men det kan ta lång tid vilket inte är så bra om man har begränsat med tid. Dessutom kan det vara svårt att ta sig till romläger som ofta ligger otillgängligt. Men å andra sidan är det mycket billigt med taxi. Mat kan man få i alla prisklasser beroende på var och vad man äter och det mesta är gott...
I slutet av september/början av oktober träffas alla resenärer - var är inte bestämt ännu - för att sammanställa en löst hållen rapport med reseberättelser, bilder etc. Det resenärerna har upplevt ställs sedan mot myndigheternas och andras officiella åsikt om situationen för internflyktingar i Serbien och Montenegro. Inte minst Utrikesdepartementets rapport om de mänskliga rättigheterna i Serbien och Montenegro. Den som inte har läst den hittar den på Utrikesdepartementets hemsida under länken mänskliga rättigheter.
Många resenärer ger bredare bas för rapporten, så är du/ni intresserad/e/ av att resa mailar du/ni till oss info@swedishcommittee.se

ARTIKLAR OCH INSÄNDARE
Under oktober månad ska vi försöka att få in så många artiklar och insändare som möjligt om den faktiska situationen för internflyktingar i Serbien och Montenegro och svenska myndigheters beslutsfattande mot denna asylgrupp. Enskilda fall som fått negativa beslut kan också vara bra att belysa i detta sammanhang.


SEMINARIUM 20-21 OKTOBER
Den 20-21 oktober hålls ett seminarium på Immigrantinstitutet i Borås. Om den inledande fasen har varit framgångsrik borde intresset för seminarier bli ganska stort. Miguel Benito har varit mer än hjälpsam då han låter oss använda Immigrantinstitutet till seminariet. Ni som inte har kommit i kontakt med Immigrantinstitutet hittar det på www.immi.se
Vi har precis börjat invitera människor och ännu har vi inga uppgifter om deltagare. Vi försöker emellertid att få hit representanter från myndigheter och organisationer i Serbien och Montenegro. Vi kommer också att invitera svenska myndighetspersoner och internationella organ.
Seminariet är tänkt att löpa över två dagar med den första dagen vikt åt myndighetsrepresentanter och tyngre organisationer. Föreläsningar kommer att stå i fokus. Dag två hade vi tänkt ge utrymme till mer fritt tänkande och tyckande. Eventuellt lägger vi in workshops denna dag, för att alla deltagare i seminariet ska kunna känna att de har kunnat få sin röst hörd. Kanske går det att komma fram till ett gemensamt uttalande från seminariedeltagarna?
Men seminariet ligger fortfarande på planeringsstadiet, bortsett från invitationerna som vi har börjat med eftersom många behöver ha en lång framförhållning för att kunna tacka ja. Mer om seminariet kommer längre fram.
Är du och/eller din organisation intresserad av att arrangera seminariet tillsammans med oss? Då mailar du/ni till oss info@swedishcommittee.se
Mer information om kampanjens utformning kommer längre fram till de av er som har anmält intresse av att vara med i kampanjen. Och givetvis är ni mer än välkomna att komma med idéer om kampanjens utformning. I detta fall tror vi att det blir en bättre soppa med flera kockar...
MVH/Lena Sanver


=====================================
LÄNDERKOMMITTÉN FÖR F.D. JUGOSLAVIEN


-------------------------------------


INTERNET: www.swedishcommittee.se


-------------------------------------


KANSLI:
Centralvägen 30
520 26 TRÄDET
Telefon: 0515-510 70
Telefax: 0515-510 90
E-post: info@swedishcommittee.se


-----------------------------------------
REGIONSKONTOR
Cara Lazara 4
32 000 CACAK
Serbien och Montenegro
Telefon: 00381 32 34 36 94
E-post: marija@swedishcommittee.se


-----------------------------------------


ORDFÖRANDE
Advokat Tryggve Emstedt
Telefon: 026-51 23 23
Mobil: 070-26 32 750
-----------------------------------------
SEKRETERARE
Lena Sanver
Centralvägen 30
520 26 Trädet

E-post: lena@swedishcommittee.se
-----------------------------------------
Postgiro
18 05 02-7


 Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket