Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-03-19
Mot tillämpningen av den tillfälliga lagen!

Migrationsverkets tolkar lagen på ett helt orimligt sätt med förödande konsekvenser för de som drabbas. Mp och V försöker få regeringen att gå ut med nya direktiv till Migrationsverket för att få dem att följa lagen. Men regeringen vägrar ge med sig.
På tisdag 21 mars kommer Barbro Holmberg att svara på vad hon tänker göra för att de flesta som omfattas av den tillfälliga lagstiftningen ska få uppehållstillstånd, vilket är syftet med den nya tillfälliga lagen. För att kunna påverka debatten är det viktigt att så många som möjligt skickar protestbrev till regeringen och socialdemokratiska ledamöter.

Visa vad du tycker; skicka e-post till socialdemokraterna i riksdagen och regeringen. Mailadresserna hittar du på riksdagens hemsida ( www.riksdagen.se) och de följer mönstret fornamn.efternamn@riksdagen.se. Om du väljer att skicka till flera personer samtidigt så skicka inte till fler än nio i taget för annars kommer inte breven fram.
Och V och Mp kan behöva e-post för att fortsätta trycka på!

www.flyktingamnesti.nu

FÖRSLAG TILL E-POST TILL SOCIALDEMOKRATERNA
i protest mot tillämpningen av den tillfälliga lagen:


Hej!
Socialdemokraterna har på en mängd sätt försämrat för de asylsökande sedan 1994, samtidigt som det alltmer ihåliga talet om en "human flyktingpolitik" fortsätter.
Överenskommelsen med v och mp om den tillfälliga lagen var chansen till ett steg i rätt riktning. Chansen; tolkningen av lagen, lades i händerna på ett Migrationsverk, unikt i sin maktfullkomlighet och med en anda, som alltmer har kommit att förknippas med tårtor, champagne och resor för gratis utnyttjande av prostituerade. Så blev det som det blev. Inte ens i de grupper som särskilt pekas ut i den tillfälliga lagen, barnfamiljer och personer som inte med tvång kan återsändas till sina hemländer, får alla stanna.
Sammantaget räknar regeringen med att hälften av de 30 000 som sökt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, kommer att få uppehållstillstånd, vissa bara på begränsad tid. Samarbetspartierna kritiserar den brutna överenskommelsen.
Jag kräver att regeringen tar sitt ansvar och klargör rättsläget för Migrationsverket! Jag kräver att Barbro Holmberg i riksdagen den 21 mars klart och tydligt redogör för hur regeringen kommer att agera för att följa intentionerna i den tillfälliga lagen, som ett första steg mot en återställare av en verkligt human flyktingpolitik. Jag kräver att hon, i annat fall, berättar vad som ska hända de 15 000, som återigen nekas uppehållstillstånd.
Det är val i september.

Vänliga hälsningar,
N N


Maria  Al-FarisSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket