Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-02-18
Demokrati, även på arbetsplatsen!

Världen över ifrågasätts löntagares rättigheter, från tongivande svenska
kolumnister som Zaremba som hävdar rätten att avlönas där lönen är som
lägst och utföra arbetet där det är värt mest, till Walmarts
anti-fackliga policy i USA. I Sverige fick vi nyligen se en
fackföreningsordförande avskedad p.g.a sitt engagemang, detta pga
”illojalitet”, de ser det som att det primärt är fackföreningens sak att
vara lojal mot arbetsköparen snarare än gentemot sina medlemmar.

I vissa delar av världen är repressionen betydligt hårdare, sedan
arbetarna på Tehereans bussbolag beslutade att strejka den 28 januari
har enligt vissa uppgifter 1200 personer fängslats, tårgas har använts
och nattliga räder mot fackligt engagerade har genomförts. Upp emot 500
av dessa ska fortfarande vara fängslade och befinna sig på
Evin-fängelset, känt för tortyr av politiska fångar, en av de fängslade
är fackföreningsordföranden Mansour Osanloo.

De rättigheter vi har har vi kämpat oss till medelst demonstrationer,
strejker och protester, dessa har mötts av polis, militär, smutskastning
och svartlistning, de som vill hålla kvar länder i stenåldern och
förhindra att vanligt arbetande folk får goda arbetsförhållanden och en
godtagbar lön agerar efter samma mönster och har i princip samma
argument var man än stöter på dem.

Det finns inga ursäkter för odemokratiskt agerande och lagvidrigt
förtryck, oavsett var i den vidsträckta världen det sker. De som
producerar är också de som konsumerar, vi håller era maskiner igång, vi
är både de som tar emot lön och de som förser er med kapital. Vi kräver
att Iran korrigerar sitt beteende i enlighet med ILO-konventionerna och
friger de fackliga aktivisterna och vi ställer oss bakom deras krav, i
solidaritet!


Ida  Nyman (V)
Fredrich Legnemark (V)Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket