Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-03-16
Israel och fredsbistånd

Till: statsminister Göran Persson

Jag hörde idag på radion om ditt besök i Israel och Palestina, liksom att du antydde att Sverige skulle kunna ha en aktivare roll i framtiden. Det gläder mig som varit engagerad i frågan i några år. Vi är ganska många i Sverige som engagerar oss för at hjälpa till att lösa konflikten, till exempel genom fredsrörelsen, någon kyrka eller på något annat sätt. Nu hoppas jag att Sverige också kan bistå fredsrörelsen i Israel ekonomiskt, vilket idag är svårt.

Sedan drygt ett år tillbaka har jag och några andra från olika fredsorganisationer arbetat med en judisk-arabisk ungdomsorganisation, som vi bjöd in till ett fredsläger i Sverige förra året. Organisationen heter Re’ut Sadaka, och de arbetar på olika sätt för att sammanföra judiska och arabiska ungdomar som lever i Israel. I ett land där kontakten mellan de två folkgrupper som lever där inte ens är minimal, finns mycket att göra. Jag återkommer strax till dem.

För det finns ett stort problem när det gäller att söka stöd för deras verksamhet. Jag har inte funnit något annat sätt att söka statliga medel än att gå till ForumSyd som får ramanslag från SIDA. Men då det är SIDA-pengar så betyder det att pengarna bara kan sökas till organisationer i utvecklingsländer. Men Israel är inte klassat som utvecklingsland.

Sett ur ekonomisk synvinkel kan jag förstå det. Men när det kommer till fred är det ju verkligen ett utvecklingsland, och de pengar som de har går istället till militärt försvar. Den organisation vi har arbetat med lever i en hård miljö, där många på båda sidor ser med misstänksamhet på en organisation med både judar och araber. Behovet av stöd är enormt, konflikten finns ju även inom Israels gränser, där nästan 20% av befolkningen är araber. Samtidigt kanske israels araber kan ses som en möjlig brygga mellan judar och palestinier?

En bra början för ett vidare engagemang för Sverige i Israel-Palestina-frågan skulle vara att möjliggöra stöd till det fredsarbete som redan pågår.


Liknande problem har vi stött på när vi sökt och söker medel för vårt samarbete med Re’ut Sadaka, även om det finns andra möjligheter i detta fall. Men man kunde ju tänka sig att Ungdomsstyrelsen skulle vara ett lämpligt alternativ, då vi i vårt arbete har med svenska ungdomar. Men reglerna där kräver att man antingen är två EU-länder som arbetar med två andra länder, eller att stödet gäller – just det – ett utvecklingsland.

Åter till Re’ut Sadaka. Målet för Re’ut Sadakas arbete är att bryta ned de stereotyper grupperna har om varandra. Första steget är att man reser ut till skolor för at informera och diskutera. Från dessa skolor får man sedan intresserade som man bildar ungdomsgrupper av, som nu finns spridda i Israel. De arbetar sedan med både bilden av den andre och den egna självbilden.

Från dessa grupper brukar man sedan rekrytera ungdomar till “One Year of Life for Coexistence”. Det är ett kollektiv där fyra judiska och fyra arabiska ungdomar lever tillsammans, ett unikt projekt i Israel. De arbetar vidare med identiteterna, med huvuddelen av tiden lägger man ned i Re’ut Sadakas verksamhet, både lokalt och nationellt. Och de gör nytta, deras arbete leder till faktisk och konkret förändring, om än i det lilla.

Mattias Linder
Ulricehamns Fredsförening
mattias@rmproductions.cc
0321 – 123 86
0737 – 06 48 07
Björkedal 104
523 93 MARBÄCK

Läs mer på:

Fredslägret: www.fredochrattvisa.org/peacecamp
Framtiden: www.fredochrattvisa.org/peace
Re’ut Sadaka: www.reutsadaka.org


Mattias  LinderSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket