Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-03-24
Glokala Sjuhärad sänder öppet brev om asylpolitiken

Den 16 februari postades detta öppna brev till riksdagens partier. Det hade utformats av Glokala Sjuhärads asylgrupp som också inhämtat viktiga synpunkter från ett nätverksmöte i Borås den 1 februari med över 30 deltagare. Nu hoppas vi att samtliga partier ska ta till sig våra önskemål och verkligen agera för att göra Sveriges asylpolitik mer human. Brevet har också sänts till olika media i Västsverige.

ÖPPET BREV TILL SVERIGES RIKSDAG

Nätverket GLOKALA SJUHÄRAD genomförde lördagen den 22 januari 2005 på
Immigrant-institutet i Borås en hearing om Sveriges asylpolitik. Denna hearing samlade
cirka 160 deltagare från framför allt Västra Götaland.
Riksdagspartierna representerades av:
Rossana Dinamarca (v),
Ann-Marie Ekström (fp),
Gustav Fridolin (mp),
Rosita Runegrund (kd),
Ulf Sjösten (m),
Göte Wahlström (s)
Claes Västerteg (c).

I blixtbelysning framträdde bilden av en asylhantering som mal ner människor som varit friska och starka nog att bryta upp från trakasserier och förföljelser i sina hemländer. Många blir mentala vrak som belägger oproportionerligt många platser på psykavdelningar där personal dignar under sina arbetsuppgifter.

Representanter för frivilligorganisationer, psykvård och asylsökande liksom enskilda jurister och frivilligarbetare m fl gav uttryck för den vanmakt och vrede som alla berörda idag känner inför svensk asylpolitik.

Vi vill därför med tyngd markera att det nu krävs en resolut och omedelbar förändring av en asylpolitik vars konsekvenser allt oftare leder till övergrepp av mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Vi vill leva i ett anständigt samhälle som för en asylpolitik som inte drar skam och skuld över oss som nation. Vi vill ha en asylpolitik som stämmer med våra gamla invanda värdegrunder som humanitet, solidaritet och medmänsklighet. Låt oss gå från ord till handling.

1. Riksdagen föreslås besluta införandet av regel om tidsbestämd handläggning av asylärenden. 18 månader föreslås som yttersta tidsgräns och med retroaktiv verkan. Detta bör gälla för de asylsökande som kan identifiera sig eller aktivt medverkar till fastställande av trolig identitet samt under förutsättning att allvarliga brott ej begåtts.

2. Riksdagen föreslås besluta om införande av regel om redovisning av källor till den information om respektive hemländer som är av betydelse för beslutet. Länderinformation från UNHCR och liknande organisationer bör inte utan godtagbara skäl frångås.

3. Riksdagen föreslås besluta införandet av regel om att i de fall där övergrepp i hemlandet utförts av myndighetsperson i tjänst mot den asylsökande skall detta anses vara sanktionerat av myndighet.

4. Riksdagen föreslås besluta om att asylsökande får arbeta under hela sin vistelse i Sverige.

Slutligen förutsätter vi att vår riksdag visar att vi värnar om de sjuka flyktingbarnen och låter
dem få stanna i Sverige.

O.s.a.

Borås 16 februari 2005

För Nätverket Glokala Sjuhärad


Ingegerd Helgesson
Box 393, 503 12 Borås
tel: 033 – 17 94 47, mobil: 0706 – 21 55 77, fax: 033 – 13 27 18
e-post: ingegerd.helgesson@telia.com


 
Föreningen Glokala SjuhäradSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket