Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-25
Världen åt människorna

Vi känner alla till apartheid. Det var en liten vit minoritet som kontrollerade majoriteten av Sydafrikas resurser. De svarta var förpassade till ofruktbara områden, och till att arbeta för slavlöner i de vitas företag. För att legitimera orättvisorna användes en rasistisk ideologi.

Rastänkandet i västvärlden idag återfinner vi bara hos en liten grupp i samhällets marginal. Av offentliga uttalanden att döma så har vi en relativt öppen syn på andra kulturer och folk. Men praktiken ser annorlunda ut. I stora drag lever 20% av jordens invånare på 80% av resurserna, medan resterande 80% av mänskligheten får dela på ynka 20%.

Vår livsstil i väst är beroende av rovdrift på djur, natur och tredje världens arbetare. Förhållandena där vore illa nog redan så här långt. Men även i tredje världen har vi ett Väst och en Tredje Värld - en liten andel av befolkningen har lagt beslag på större delen av resurserna. Denna ojämlika fördelning är en förutsättning för billig export till Väst, samtidigt som den ger upphov till inbördeskrig och svält.

Vi i den rika delen av världen står i djup moralisk och ekonomisk skuld till den fattiga. Det gäller inte bara för kolonialtiden, men det var då det började. Koloniernas utveckling av industrier hindrades medvetet och de gjordes till råvarukällor för Västs egna industrier. Vinsten ligger nämligen i att producera industriprodukter, och det skulle ske i kolonialmakternas egna hemländer.

Tredje världen som råvaruexportör är framträdande än idag. Det finns några få exempel på industrialisering, men som oftast handlar det om industrier med pressade vinster. Utflyttningen av textilföretagen i Sjuhäradsbygden är ett gott exempel. Vi satsar på mer lönande tillverkning, medan den mindre lönsamma tas över av tredje världen, och obalansen fortsätter. Som kolonialmakt har vi kanske inte så mycket skuld, men vi lever idag på de strukturer som kolonialismen skapade.

Om man istället utgår från dessa fakta och vill begränsa invandringen till Sverige, vilket sätt skulle då vara det bästa? Att bilda ett parti för att sluta gränserna får inte människor att sluta fly för sina liv. Jag har ett antal förslag till Berg och Svensson. De som gör mest för att förhindra att människor flyr från hus och hem är antagligen organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, Lutherhjälpen, Diakonia, Läkare utan gränser och ett otal andra. Det finns brister i u-hjälpen, som enklast avhjälps med engagemang i nämnda organisationer.

Görans Persson uttalar en oro för det låga barnafödandet i Sverige, samtidigt som hans regering har genomfört ett flyktingprogram som är när nog identiskt med Ny Demokratis för några år sedan. Vad oron gäller är att vi inte har nog med folk att ta hand om våra gamla, och producera nog för att finansiera pensioner. Samtidigt så har vi högutbildade invandrare vars kunskaper vi inte använder, och bevisligen har invandrare över lag svårt att få jobb.


Sveriges BNP per invånare är högre än någonsin. Trots detta påstås det att vi inte har råd med vård, skola, och omsorg. Berg och Svensson väljer att ställa det mot invandringen. Varför inte militärbudgeten, eller vad som helst? Det ligger ett godtycke bakom jämförelsen.

Om jag väljer att ställa det mot inkomstfördelningen i landet, där rika blir rikare och fattiga hålls fattiga, skulle det vara en sämre jämförelse? I början av 80-talet bidrog varje arbetare i Sverige i snitt med 70 000 till företagens vinst. I slutet av 90-talet var det uppe i 180 000, utan att vi har sett en motsvarande löneökning. Kanske det är en ledtråd till vart alla pengar tar vägen? Sett till hur inkomstandelarna fördelas så liknar Sverige många länder i tredje världen.


Mattias  LinderSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket