Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2004-07-08
Vi kräver förändring i Irak

Med förtvivlan ser vi hur våldsspiralen drar vidare i Mellanöstern. Som sjuhäradsbor kan vi inte göra så mycket mer än att påverka våra folkvalda och förmå dem driva en svensk linje i FN enligt ett antal förslag nedan. Vi vill också med dessa förslag visa på att förändring faktiskt är möjlig bara viljan finns.

Det är stor risk att den nuvarande situationen i Irak kommer att förvärras om det inte sker drastiska förändringar. Här räcker det inte med ord. Problemen i Irak måste lösas på ett mer handfast sätt. Decenniers amerikansk utrikespolitik i Mellanöstern, med stöd till brutala regimer i allmänhet och det partiska hanterande av Israel/Palestina-konflikten i synnerhet, har satt USA på kollisionskurs med de arabiska folken i regionen. Om detta vittnar bl a Newsweeks Fareed Zakaria som nyligen rest runt i arabvärlden och mötts av stor ”vrede och frustration” över USA:s agerande. Bilderna från Abu Ghraib-fängelset har bara understrukit denna känsla. En fortsatt amerikansk närvaro i Irak kommer att förvärra situationen ytterligare.

Säkerhetsrådets resolution den 8 juni innebär i praktiken en fortsatt ockupation med oförändrad militär handlingsfrihet för USA. Detta är inte en bra grund för att bygga ett demokratiskt Irak. Koalitionens styrkor bör därför gradvis ersättas med trupper från både Irak och andra länder, som det irakiska folket har förtroende för. USA bör dock ta sitt ansvar och bidra ekonomiskt till en fredstrupp i Irak.

Den övergångsregering som nu ersatt det styrande rådet tillkom i all hast och fick inte växa fram i samarbete mellan självständiga irakiska grupper och FN som alla hoppats. FN:s sändebud, Lakhdar Brahimi, var mycket kritisk till regeringsbildningen och ansåg att USA-representanten Paul Bremers roll kunde jämföras med en diktators. Det är därför oerhört viktigt att ett demokratiskt val hålls så snart som möjligt och att en ny, folkligt förankrad regering tillsätts.

Konflikten i Irak är till mycket stor del beroende på vad som sker i Israel och Palestina, där det amerikanska ensidiga stödet till Israel är något som spär på hatet mot USA. Vi förespråkar här i stort Genève-överenskommelsen och skulle vilja se en återgång till 1967 års gränser, korrigerade med avtal om land-mot-land för de tättbefolkade bosättningarna vid Israels gräns.

Ett återvändande för alla palestinska flyktingar är troligen orealistiskt. Istället borde kompensation kunna utgå. Jerusalem förklaras som internationellt område under FN:s styre. Muren som nu byggs till större delen på palestinsk mark måste givetvis rivas, vilket samtidigt blir en viktig symbolisk handling.
Det är svårt att se någon annan lösning än utplacering av en FN-trupp i Israel-Palestina. Sammansättningen av en sådan trupp är en delikat uppgift. Det är få om ens några länder som har förtroende hos båda nationerna, och Israel vill inte gärna överlämna sin säkerhet till vem som helst. USA, som nu börjat inse att FN behövs på den internationella arenan, skulle här kunna göra en konstruktiv insats genom att övertala Israel att acceptera FN-trupper. Samtidigt bör FN:s ledning göra allt för att få Israel mer positivt inställt till FN.

Förslag av denna typ kommer sannolikt att avvisas av maktens män som tycks sakna en ärlig vilja att skapa fred. Trots detta vill vi slutligen visa på några möjliga vägar till fred i Mellanöstern.

• USA måste skapa en tydlig och klar linje i Israel/Palestina-frågan, framförallt för att göra klart för Israel var man står och sätta kraft bakom den kritik som emellanåt faktiskt ges. Att åtminstone få igång en fredsprocess värd namnet skulle lösa en hel del spänningar i Irak och hela Mellanöstern. En bra signal till hela arabvärlden vore att ersätta president Bushs högra hand i mellanösternpolitiken, Elliot Abrams, som klart stödjer Sharons politik, med en person som är mer respekterad i båda lägren.

• De ansvariga för misslyckandet i Irak måste avsättas, d v s i första hand Donald Rumsfeld och Douglas J. Feith. Det är också dags för USA att använda sig av sina diplomater och konfliktforskare som är bland de mest framstående i världen. Sätt dessa i arbete, t ex genom att bilda en rådgivande kommission.
Något måste göras för att våldsspiralen i Mellanöstern inte skall snurra vidare. De amerikanska, israeliska och arabiska folken har inget att vinna under den situation som nu råder - det är bara extremister i de olika lägren som gynnas. Oavsett vad intentionen med USA:s agerande än varit, är dess mellanösternpolitik omöjlig att föra vidare i sin nuvarande form.


 
Nätverk för Fred och Rättvisa
Bo-Lennart Bäcklund
Mattias Linder
Mehran Payanami
Omid Salehi
Åke Widfeldt

Artikeln var införd i BT 2004-07-04 (USA:s nationaldag!)
Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket