Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-05-09
Religiösa skolor är mot integration och barnsrättigheter!

Friskolreformen under 1990- talet lede till att religiösa skolor har uppväxt som svampar. Idag finns mer 100 religiösa skolan och över det innebär att postmodernismen skulle styrka över samhällets framgång och modernism. Konfessionella skolor som tar över skolvärlden och allmänna skolor som var för alla blir svagare och förlorar sin roll. Muslimska skolor som är ny företeelse i Sverige leder till mer segregation, en skolan som baserat sin idet på ojämlikhet mellan könen, som betraktar kvinnors värde mindre än man hur kan på verka integration och anpassning i det moderna tiden.

En religion som säger i sin budskap att människor skall lyda guds lagar även om de inte förstår varför. Kvinnor och barn är männens ägodelar och man kan bestämma över deras liv. Patriarkalisk kultur av medeltida karaktär förtrycker flickorna. I en religion som kvinnor har mindre värde än män, ( Det vill säga en man kan ha fyra fruar men en kvinna kan inte ha fyra män!) Enligt Islam är kvinnor och barn är männens ägodelar. Vad kommer hända i dem religiösa muslimska skolor för dem små flickorna som inte känner till sina rättigheter som barn.

Dokument in ifrån har visat torsdag den 8 maj 2003 kl:22.00 att vilken roll muslimska skolor har i det svenska samhället. Skolledningar och rektorer har yttrat sig om skolans lagar och regler. Under många år har jag skrivit och debatterat, lämnat motion till Rädda Barnens års möter. Muslimska skolor producerar hedersmord, barn aga, könsstympning och könsdiskriminering bland barn med invandrar bakgrund.

Myndigheter och integrations politik miss lyckad var för? För att myndigheter syn på mångkulturell och minoritetskulturer och religion blivit nästa heligt. De blivit tabu att man tala om invandrar kultur,
religion eller kritisera dem på grund av mångkulturalismens namn. Muslimska skolor är en av
dem som sprider urgammal sed och bruk bland eleverna och isolerar dem från samhälle.

Vad kan vi göra tillsammans?
Religion måste få vara en privat sak och borde inte ha något med barns och kvinnors liv att göra. Barn ska skyddas från de vuxnas förkärlek till urgamla traditioner, kulturella riter, religiösa och ideologiska påtryckningar. Barn har i grunden ingen religion eller politisk tillhörighet. De måste få vara barn och vara lika på alla möjliga plan oavsett föräldrarnas religionstillhörighet och kulturella normer.

Religiösa skolor är inte vanliga skola som strävar efter modernism och samhällets utveckling utan arbetar för könsdiskriminering, segregation och utanförskap. Flickor och pojkar kan ofta ej leka tillsammans och sitta bredvid varandra. Om man inte lär sig från skolbänken eller från barn domen att ha respekt för varandra, sitta bredvid och fungera med varandra, hur kan dem lära vad är jämlikhet och vad är jämställdhet? Kvinnor och barn som kan ej kontakta icke muslimska hur kan dem ha chans att lära från andras erfarenheter och kunskap. Jag oroar mig mest för unga kvinnor och flickor som kan ej träffa andra och kommunicera med
andra.

För att lycka med integrationspolitik, för att vi hindrar segregation och isolering bland invandrare
barn skall vi stäng alla religiösa skolor. Den moderna skolan och förskolan skall gälla för alla barn. Den svenska regeringen skall respektera och förverkliga barnens och mänskliga rättigheter oavsett deras etniska eller religiösa bakgrund eller så kallade kultur.


Esmail  Moloudi
Socionom, ordförande i Iranska flyktingars riksförbund i Sverige.
E-mail: e_moloudi@yahoo.seSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket