Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-05-08
Använd fredsforskningen

Bland alla oss som sade nej till kriget mot Irak finns också några som kan anklagas för hyckleri. För dessa nej-sägare, däribland Göran Persson, sade bara nej till kriget som det nu blev. Om FN hade stått bakom, hade man också sagt ja till kriget. Då skiljer man sig inte från dom som säger ja idag. Man är överens om att krig är en tänkbar lösning.

Sedan har vi dem som menar att vapeninspektionerna endast var möjliga tack vare USAs militära hot mot Irak. Men var man beredd att hota med krig, får man rimligtvis också vara beredd att uppfylla det hotet. Annars blir hotet verkningslöst. Är man beredd att hota med krig tror man också på krig som ett alternativ.

Jag tillhör dem som inte tror på att krig är en tänkbar lösning. Detta oavsett om FN är med eller ej. Inte heller tror jag på att använda hot om krig som ett medel för att förändra världen till det bättre.

Vi i väst är inte kända i övriga världen för att skapa fred på jorden. USA, Storbritannien, och faktiskt hela västvärlden, har inte gjort mycket för att förtjäna något som helst förtroende varken hos irakierna eller hos några andra folk i länderna i arabvärlden. USA och dess allierade bombade Irak sönder och samman 1991. På det följde många års sanktioner. Nu har de bombat landet igen. Ingen bör bli förvånad över att det finns irakier som inte litar på USA.

Kriget riskerar skapa ett mönster för framtiden där krig ses som en accepterad metod för att förändra världen på. Man har efter tolv år förkastat sanktioner som en möjlig metod. Men sanktionerna har inte slagit mot Saddam i första hand, utan det irakiska folket i allmänhet och barnen i synnerhet.

Resultatet av dessa sanktioner är i första hand döda civila och ett hat mot främst USA som drev fram dem. Massiva biståndsinsatser och tillbakadragandet av trupper, hade varit ett tydligt budskap till det irakiska folket, att man står på deras sida. Man gjorde precis tvärtom

Det är ofta man i dessa tider hör orden krig och fred i samma mening. Som oftast menar man att det måste till krig, innan vi kan få fred. Hör man inte det orimliga? Fred skall uppnås till varje pris, till och med till priset av krig. Vad är då fred? Det kan sägas vara frånvaron av krig. Vad krigsförespråkare alltså säger, är följande:

”För att undvika krig, och få fred, måste vi ha krig.”
Detta borde låta mycket märkligt i allas öron.

Över 30 års forskningsinsatser om fredlig konflikthantering har under alla dessa år, liksom idag, fullständigt ignorerats av världens makthavare. Internationellt är det fortfarande den starkes rätt som räknas. Israel bryter fritt om FN-resolutioner i palestinafrågan. Ryssland har sitt Tjetjenien, och USA har sitt Irak-krig.

Krig och vapenmakt är det enda världens ledare tror på när det verkligen gäller. För hur kommer det sig annars att man nu satsar hundratals miljarder på ett krig, och inte dessa pengar redan tidigare på att bekämpa ekonomiska orättvisor som fattigdom, som är den verkliga orsaken till världens konflikter?

Man var i tolv år beredd att offra hundratusentals civila under sanktionerna mot Irak. Madeline Albright svarade på en direkt fråga när hon var amerikansk utrikesminister att en halv miljon döda irakiska barn var ett pris värt att betala för sanktionerna. Det är idag svårt att hitta någon i mellanöstern som inte känner till det här citatet. Nu var USA åter berett att offra ytterligare civila dödsoffer.

Med vapen i hand är man beredd att sätta människors liv på spel. Men när det kommer till försök till fredliga lösningar - som tagit fredsforskningen på allvar, finns inget tålamod. Man försöker inte ens utan dömer ut det på förhand. Som under krigen i forna Jugoslavien, där det inte var en enda diplomat som ens hade en helgkurs i konfliktlösning.

För kunskapen finns, teorier och planer finns färdiga, det finns organisationer, institut, forskare, fredsmäklare, konflikthanterare, medlare, fredsarbetare, biståndsarbetare och aktivister av alla de slag, som har lång erfarenhet av fredlig hantering av konflikter. Deras erfarenhet kommer främst av eget engagemang. Låt oss nu ge dem resurser så att de på allvar kan sätta sina kunskaper till nytta!


Mattias  Linder
Ulricehamns FredsföreningSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket