Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-01-28
Mordet på Fadime och badhuset

Vad har Fadime Shahindals mord med särskild badtid för kvinnor i Borås att göra? Fadime Sahindal mördades för ett år sedan. Mördaren var hennes egen far.
När hon var på väg till rättegången 1999 beskrev hon sin situation så här.: "En gång när jag var på väg till McDonalds såg min pappa mig, han spottade på mig och kallade mig hora. I hans ögon är jag en hora för att jag vill leva på mina villkor". Hon fortsätter och säger "Ni fattar inte vilket liv jag har". Ett år efter rättegången blev hon mördad för att hon försökte leva ett liv som hon ville, rätten att få leva i fred. Fadime var modig och levde inte efter familjens kultur och normer. Hon gjorde sitt val. Hon Valde kärleken och vägrade att tvingas till giftermål enligt föräldrarnas önskemål.

Vad hände och vad försökte man göra efter Fadime?
Myndigheter och regeringen engagerade sig för lite i frågan från början. Det var mycket tal och lite eller ingen handling alls. Fortfarande kan vi se och höra om invandrarflickor som lever i ett rent helvete. En 13 årig flicka åker utomlands och blir bort gift, och gifter sig enligt de islamiska reglerna. En kurdisk familj dödar en 32 årig kvinna i Duhok i Irak.

Vad är hedersmord och vad kan vi göra för att förhindra det?
Hedersmord är ett uttryck för det patriarkaliska och religiösa systemets sätt att kontrollera kvinnor och flickors tillvaro.
De normerna finns fortfarande hos många invandrare som lever i Sverige idag. Det är svårt och otänkbart för de allra flesta människor att förstå hur man kan mörda, hota eller misshandla kvinnor och även sin egen dotter, för att upprätthålla familjens heder.
Detta är väldigt kulturellt och religion betingat där motivet är att återupprätta mannens heder.
Detta är ett tankesystem som betraktar kvinnan som ett sexuellt objekt.
Det som skiljer hedersmord från andra mord är att hedersmord planeras noggrant.
Det är inte bara utövaren som är inblandad utan det finns en kedja av medhjälpare som fyller en viktig funktion. Vid de flesta av hedersmordsfallen har kvinnans familj haft något sammanträde innan någon tar steget för att genomföra dådet.
Den drabbade familjen visar inga tecken på sorg. Var för sörja? Ni har gjort det som ni skall göra.

Hedersmord är ett kulturellt och religiös arv från människans mörka tider. Detta fortlever i vissa samhällen i Mellanöstern och i de flesta muslimska länder, inte för att hedersmordets tankesystem har ett stort inflytande bland folket utan för att den politiska makten och religiösa systemets grundläggande värderingar har genom olika åtgärder t ex en lagstiftning som förbjuder och politiserar individens val och frihet.
Religion måste få vara en privat sak och borde inte ha någon påverkan på barns och kvinnors liv. Barn ska skyddas från de vuxnas förkärlek till urgamla traditioner, kulturella riter, religiösa och ideologiska påtryckningar.
Barn har i grunden ingen religion eller politisk tillhörighet. De måste få vara barn och vara lika på alla möjliga plan oavsett föräldrarnas religionstillhörighet och kulturella normer.

Med alla hedersmorden i Sverige som bakgrund borde alla goda krafter som ville hjälpa invandrarflickor och kvinnor engagera sig och hitta lösningar och utväg att hur på bästa sätt man hjälper kvinnorna i patriarkala och religiösa familjer.
Men i Borås går man istället de patriarkala och religiösa till mötes, och en nätverksgrupp kräver separata tider i badhuset för muslimska kvinnor.
Dessa kvinnor om nätverksgruppen får som de ville kommer att isoleras totalt från det övriga i samhället. Inte minst den negativa påverkan på flickornas syn som följer sina mammor till badhuset, det blir mer acceptabel för de när även samhället liksom deras pappor hemma skiljer mellan deras mammor och andra kvinnor i samhället.
Nätverkgruppen formulerar olika skäl till varför de muslimska kvinnorna behöver separat badtid, men huvudskälen försöker de minimera på grund av dem religiösa eftergifter till männen för att han ska tillåta kvinnorna gå hemifrån för att bada.

Släpp kvinnorna fri och satsa på reaktionära och religiösa männen att de ska lära sig och acceptera mänskliga rättigheter. Det är det minsta man kan begära av ett modernt samhälle 2003 eller?


Omid  SalehiSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket