Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2001-11-24
Debatteknik

När det gäller att styra debatten i BT passar Bengt ingvar Ekmans debatteknik verkligen som hand i handske, med BT:s syn på den offentliga debatten.
Som f.d. andreredaktör har Ekman Borås tidningen till sitt förfogande och det är ingen som avundas honom för det. Men det märkliga är när man vill svara på Ekmans debatter då tar BT fram måttbandet och begränsar läsarnas inlägg i debatten med antal tecken och meningar.

Istället för att svara på den framställning som nätverk för fred och rättvisa gjorde i BT 18/11 undvek Ekman huvudfrågan. Som en gammal general som känner krutdoften skrev han att bomber är hans enda lösning. Och fyllde med en förolämpning om vår historiekunskap detta är en otrevlig debatteknik.
Varför vill inte Bengt Ingvar Ekman se något samband mellan det globala orättvisorna i världen och USA:s utrikespolitik som är präglad av militärkupp världen över med illdåd och terror som följd?
Militärkuppen i Iran på 50-talet var arrangerad av CIA. En av kuppledarna var då den okände Schwarzkopf som gjorde sig känd som gulfkrigets general med sina intelligenta missiler.
Militärkuppen 1973 i Chile var CIA:s verk. Pinochet var en massmördare men fortfarande går han fri. Med olika undanflykter slipper han att närvara inför domstol. Och den demokratiskt valda regeringen i Chile kan inte ta med hårdhandskarna av rädsla för militären och dess vänner utanför landet.
Om vi ska tala om historia, kan USA: s direkta inblandning i andra länders angelägenhet göras lång. Vietnamn, Iran, Indonesien, Chile, Irak, Palestina, Pakistan, Saudiarabien, Jugoslavien, Afghanistan m. fl.

Att prata om terrorist bekämpning och samtidigt hålla världen i schack med våld och terror är historiens största lögn ( alla militär och diktaturregimer som USA stödjer).
Bengt Ingvar Ekman kan besvära sig och läsa om USA: s utrikes politik dom senaste femtio åren då det kanske klarnar för honom varför världssamfundets arbete får fred går trögt.
Henry Kessingers operation under namnet kondor i Sydamerika har över 60-tusen människoöden på sitt samvete. USA har inte svarat på en begäran från en domstol i Argentina som ville förhöra Kessinger.
Nåväl nog med grymma nutids historia. När det gäller Afghanistan har Ekman en över tro på bomber som lösning. Vi tror att våld föder våld och med dagens bombningar föds morgondagens terrorister som kommer att hämnas. Och det är ingen bra framtid som ståndar världen med förda och nuvarande politik.
Ekman skriver ” när den militära argaste kritiker är dom första att komma med råd och krav om det arma landets framtid, då har konsten att gilla läget utvecklats till fulländning”.
Detta är uppmaningen att det är krigets segrare som dikterar dagordningen och delar på bytet.
Med andra ord vill Ekman och hans likasinnade tysta ner fred och kvinnoorganisationers krav på ett sekulär och modernt samhälle som är långt ifrån vad USA och Bonn konferensen kan tänka sig.
Det plan som västmakterna har vävt för det afghanska folket efter talibanerna är lika tydligt som själva bombningarna. Eftersom afghanerna inte räknas likvärdiga som ”vita” i väst.
Talar man i andra termer. Herrarna i väst har inte ett ända ord i munnen om frihet. Om dom grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Om kvinnors internationellt erkända fri- och rättigheter. Om ovillkorliga politiska fri och rättigheter, om ett civilt samhälle byggt på medborgarnas lika rättigheter i Afghanistan!! Inte ett ord om ett fritt land från religioners och klaners förtryck!!
Det dom förespråkar är ytterligare ett dystert och barbariskt styre med representanter för olika klaner och stammar i makten. En sådan maktapparat kommer att dela det afghanska folket definitivt i alla dess beståndsdelar. En tusendelning där var och en måste ty sig till blodsbandet för att kunna berättiga sin existens. Kvinnor och barn är åter igen dom första förlorarna ( om det finns något kvar att förlora) i detta nya grymma spel med USA i spetsen.
USA och väst försvarar sina intressen i Bonn konferensen samma intresse som legitimerade
deras stöd av mojahedin och talibanerna.
Skulle folkrätten försvaras borde mer än hälften av deltagarna i konferensen ställas inför rätta för brott mot mänskliga rättigheter.

Nätverk för fred och rättvisa
Omid Salehi
Mattias Linder


Omid  Salehi
Nätverk för fred och rättvisa
Mattias LinderSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket