Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-26
Trångsynt Bush har fått Irak om bakfoten

IRAK är USA:s hjärnspöke. Om USA går till attack, är det resultatet av en haltande policy mot Saddam Hussein.

     Bushadministrationen har medvetet hoppat över debatten om huruvida Irak representerar ett tillräckligt stort hot mot USA för att det ska motivera ett regelrätt krig.

     Man har skiftat fokus från om vi ska attackera Irak, till hur och när vi ska göra det.

     Så låt oss analysera denna fixering vid att Irak skulle lagra massförstörelsevapen.

     En irakisk "ingenjör" som påstår sig ha arbetat i Saddams palats talar om underjordiska tunnlar och hemliga dokument.

     FN:s vapeninspektörer hittade bara ett avloppssystem och inga dokument. Men den irakiska nationalkongressens ledare Ahmed Chalabi övertalade sina amerikanska sponsorer om att tunneln existerade.

     När USA behövde ett samband mellan Irak och 11 september, kom Chalabi dragande med en lista över "avhoppare" som hävdade att misstänkta kapare tränades i hemlighet i irakiska Salman Pak.

     Men spekulationerna haltar på flera punkter.

     Irak har byggt sin samhällsekonomi på en västerländsk modell. Hussein och bin Ladin är varandras motsatser, både vad det gäller ideologi och motivation. De är svurna fiender till varandra, inga hemligt allierade.

     När Bush nyligen uppmanade Irak att antingen släppa in FN:s vapeninspektörer eller "ta konsekvenserna", producerade Chalabi lägligt fram ännu en "avhoppare", som kunde hävda att Saddam planerade att gömma biologiska och kemiska vapen.

     Jag ägnade mer än sex år i Irak åt att nagelfara de organisationer som denne avhoppare påstår sig ha arbetat för.

     Flera detaljer i hans berättelse som används för att förstärka talet om massförstörelsevapen, är helt omöjliga att fastställa. FN slutade själva använda Chalabis information, när källorna visade sig tunna och hans tveksamma motiv uppenbarades.

     Verkligheten är, att merparten av Iraks biologiska medel - tillsammans med produktionsmedlen - har förstörts.

     USA hävdar att Irak ljuger och fortfarande har dödliga lager. Men Bushadministrationen har i realiteten visat ytterst litet intresse av några fler FN-inspektioner.

     Istället har man använt frånvaron av inspektioner som ett sätt att driva propagandan om ett hotfullt, fullt rustat Irak.

     Hur som helst kommer ett nytt krig mot Irak att bli något helt annat än Gulfkriget. Trupperna kan mycket väl komma att stå inför ett nytt Normandie. Artikeln publicerad i The Mirror (UK), 13 mars 2002


Scott Ritter

f.d. vapeninspektör för UNSCOM

Översättning gjord av Jan Viklund


Källa: GandhiIdag.
Artikeln publicerad i The Mirror (UK), 13 mars 2002
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket