Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-03-05
Sansade människor i världen - förena er!

Vi, världens folk, är gisslan till tre olika former av fundamentalism. En är muslimsk: den wahabistiska sunni från Saudiarabien, som är skyldig till den kriminella attacken den 11 september för ett år sedan. En är kristen: den puritanska protestantismen, ursprungligen från England och som sedan satte tonen för vad som blev Förenta staterna. Båda tror de att de är utvalda folk, valda av sin Gud. Båda tror att de bebor ett heligt, förlovat land.

Johan Galtung
Båda tänker att "han som inte är med mig är emot mig". Båda tar det lätt på andras liv, som med dödsstraffet. Faktum är att de är så lika att George bin Laden och Osama Bush skulle kunna byta tal med varandra. Den ene dödade tusentals den 11 september; den andre följde upp med ytterligare tusentals den 7 oktober 2002. Men USA är hemsökt av ytterligare en fundamentalism, marknadsfundamentalism. Också där finns det ett utvalt folk: företagsledarna. Det finns ett heligt land, marknaden, och där kämpar de för sin andel. Den som inte tror på en "ohämmad" marknad utan har andra ekonomiska idéer och ideal behandlas som en förrädare. Och de tar lätt på andras liv, som med de 100 000 som dör varje dag, i huvudsak på grund av att marknaden inte kan tillfredsställa deras grundläggande behov av mat och medicin, en fjärdedel av dem enbart av hunger. Världen har många problem, men ett är större än de andra. Detta problem har ett namn. Namnet är Förenta Staterna; geo-fascistiskt, en viss demokrati på insidan, fascistisk på utsidan. De tror att de står över lagen, att de står direkt under Gud att det därför inte finns något utrymme för FN, internationell lag och mänskliga rättigheter. Liksom Israel, även det hemsökt av fundamentalism, trotsar de systematiskt den vilja som FN uttalar genom sina resolutioner. De trotsar generationers arbete för internationell lag och rätt. Irak lider av samma syndrom. det ser sig självt som utvalt av historien och den arabiska nationen, utvalt till lidande och frälsning. Och Irak självt bröt internationell lag i augusti 1990. Så vi är emot irakiska massförstörelsevapen och för FN:s inspektion och kontroll. Med det skall tillämpas på hela Mellanöstern, inte bara Irak, utan också Israel. Och vi är för ett regimskifte i Irak och irakierna skulle önska det i fria och rättvisa val, kontrollerade av valövervakare. Men det gäller också USA, i stort behov av internationell övervakning för att garantera fria och rättvisa val, för att välja president. Det finns ett recept för fred: jämlikhet, rättvisa och symmetri. Jämlikhet inför lagen är ett uttryck för detta. Ett land eller ett folk som tror att de står över lagen är ett hot mot fred. I deras eget intresse borde de kliva ned från denna föreställning innan någon tvingar dem att göra det. Vi är emot ett krig mot Irak som i huvudsak är till för att tillfredsställa den rent oanständiga girigheten efter olja och pipelines hos den nuvarande regimen i USA, liksom i Kosovo, liksom i Afghanistan. Vi hyllar Gerhard Shröder, den enda västerländska statsmannen som står upp och säger vad de flesta tycker: inte tillsammans med oss. Och som honom säger jag detta för att jag älskar USA lika mycket som jag hatar dess utrikespolitik: som en vän, vars skyldighet är att varna när vännen handlar orätt. Idag är vi alla tyskar. En konferens för säkerhet och samarbete i Mellanöstern med Israel-Palestina, Irak och Kurdistan på agendan är rätt väg att gå. Det finns en självklar modell: Helsingforskonferensen 1973-75. Och det finns en aktör: den gigantiska öst-västliga fredsrörelsen, som kan ta initiativet till en mellanösternkonferens. Sansade människor i världen - förena er, i en gigantisk nord-syd-fredsrörelse! Ni har bara er fundamentalister att förlora.


Johan Galtung
Översättning gjord av Mattias Linder


Tal till 25 000 från den tyska fredsrörelsen i Köln, den 14 september 2002 Johan Galtung, styrelsemedlem i TRANSCEND: A Peace and Development Network
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket