Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2009-04-08
Till minne av Gunnar Johansson

Föreningen Glokala Sjuhärad har sorg. Den 31 mars avled vår högt värderade styrelseledamot Gunnar Johansson efter en kort tids sjukdom. Under de intensiva år som Glokala Sjuhärad hittills bedrivit verksamhet har Gunnar med stort engagemang och intresse ägnat sig åt de många frågor som föreningen haft på dagordningen.

Det har särskilt varit vårt arbete mot etnisk diskriminering och segregation och för ökad förståelse och samhörighet mellan människor med olika kulturell bakgrund som legat honom varmt om hjärtat. Hans stora kontaktnät och idérikedom har betytt mycket när vi planerat olika möten, kampanjer och arrangemang, och genom honom har vi också under åren kunnat ha ett fruktbart samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans Sjuhäradsavdelning, där Gunnar hade en central position.

In i det sista var Gunnar aktiv i vår förening och deltog i våra möten. Hans bortgång har därför kommit som en chock för oss alla. Vi sörjer nu inte bara en ovärderlig länk i vår glokala kedja utan också en god vän och varm medmänniska som betytt så mycket för oss alla.

Följande strof ur en dikt av Inger Arvidsson tolkar våra känslor i denna sorgens tid:

 

Så liten plats en människa tar på jorden
Mindre än ett träd i skogen
Så stort tomrum hon lämnar efter sig
En hel värld kan inte fylla det

Styrelsen för föreningen Glokala Sjuhärad


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.comSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket